Firma LLENTAB v minulom roku realizovala výrobné haly pre dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť ŠVEC GROUP, ktorá dnes zamestnáva okolo 400 ľudí a jej obrat bol v poslednom roku 33 mil. eur. Vlani vo veľkom rozsahu modernizovala časť areálu vrátane investovania do nových technológií. V tomto roku napríklad spustila novú linku Trumpf na kusovú výrobu plechových dielov pomocou technológie lasera, ako aj vysekávania a ohýbania s prepojením na centrálny sklad materiálu Stopa. Na túto linku potom nadväzujú nové priestory s technológiami zvárania, povrchových úprav a montáže. Ako firma má ŠVEC GROUP kompetencie v obrábaní, lisovaní, ale aj zváraní, či už klasickom, ultrazvukom alebo pomocou robotov a v ďalších technológiách. Organizuje inovačné workshopy, založila Strojársku univerzitu a Baťove inšpirácie a realizuje celý rad výstupných zasadnutí. Okrem toho veľký počet zamestnancov navštevuje Podnikateľskú univerzitu spoločnosti IPA a položila aj základy pre inovačný ekosystém nápadov Inovato, kde chce ponúknuť výrobné kapacity a skúsenosti pre inovátorov a začínajúce firmy v strojárstve. Rozhovor s Ing. Pavlom Harvanom, výkonným riaditeľom spoločnosti ŠVEC GROUP, vo Vrábľoch, sme však nemohli začať inak ako otázkou na pandémiu, ktorá momentálne sužuje celý svet.
Ing. Pavol Harvan výkonný riaditeľ spoločnosti ŠVEC GROUP

Ing. Pavol Harvan
výkonný riaditeľ spoločnosti ŠVEC GROUP

Zástupcovia spoločností LLENTAB, Švec Group a PP invest (zľava).

Zástupcovia spoločností LLENTAB, Švec Group a PP invest (zľava).

Projekt ŠVEC hala 301 a 303 (č. SK0317 a SK0318)

Projekt ŠVEC hala 301 a 303
(č. SK0317 a SK0318)

Ako pandémia Covid-19, táto „čierna labuť“ roku 2020, zasiahla do života vašej firmy?

Samozrejme, zasiahla aj nás. Asi ako väčšina firiem sme pocítili pokles objednávok, pretože jedna z našich divízií je napojená na automobilový priemysel, ktorý bol pandémiou veľmi negatívne ovplyvnený. Na druhej strane nás to vyburcovalo hľadať diery na trhu. Začali sme riešiť ochranu našich zamestnancov, ale nielen ich. Chceli sme využiť technológie, ktoré u nás máme, vyrábali sme napríklad dezinfekciu. Riešenia sme hľadali aj cestou projektu Inovato a aj vďaka nemu sme získali nových zákazníkov, pre ktorých robíme nové dodávky. Teraz sa nám už zákazníci vracajú. Pokles bol tak dva mesiace, v súčasnosti je to už lepšie. Firma každopádne ide a je to hlavne vďaka tomu, že máme dobrú kombináciu zákazníkov.

Kto je vaším typickým zákazníkom? Ste orientovaní hlavne na slovenský trh alebo vaše produkty tiež vyvážate? A čím dnes na zahraničných trhoch bodujete ako rýdzo slovenská firma?

Vyrábame aj pre firmy na Slovensku, ale aj pre zahraničie, hlavne pre partnerov z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Holandska a ďalších štátov. Zákazníkov máme tiež v Afrike a na ďalších kontinentoch, ale gro je v Európe. Určite teda nie sme zameraní len na Slovensko. Pre európsky trh sme zaujímavý dobrým pomerom ceny a kvality, niektorí zákazníci oceňujú našu schopnosť dodávať komplexné riešenia vrátane programovania strojov a liniek. Robíme plechy aj nástroje, máme lisovňu, typickým zákazníkom tak sú stredne veľké firmy. Partnerov máme tiež v automobilovom priemysle. Naše plechy a výrobky odoberajú napríklad výrobcovia výťahov, priemyselných liniek a podobne.

 

Nepretržite investujete do nových technológií a strojných zariadení, avšak stále ešte riešite problémy v dôsledku privatizácie starého areálu bývalej Tesly Vráble. Keď sa rozprávame o rekonštrukcii areálu, nemôžeme sa vyhnúť ohliadnutiu za vlaňajším projektom, v rámci ktorého vám spoločnosť PP INVEST realizovala dve nové haly s oceľovými konštrukciami LLENTAB. Ako sa spolupráca ŠVEC GROUP + PP INVEST + LLENTAB rodila a prečo ste si vybrali práve toto riešenie?

Ja som sa do projektu zapojil až neskôr, ale celú výstavbu hál mal na starosti a bol pri nej od začiatku do konca náš generálny riaditeľ Ing. Miloš Olejár. Podľa jeho slov bolo posledných desať rokov vo firme veľmi dynamických. Každá nová príležitosť vyvolala množstvo zmien, ktoré sa týkali aj usporiadania našej výroby. V starých budovách, ktoré boli postavené ako montážne budovy pre elektrotechnický priemysel, sme začali vyrábať strojárske výrobky a materiálový tok bol vertikálny, po poschodiach, čo bolo pre tento typ výroby veľmi nezvyklé a náročné. Zároveň sme naplánovali veľkú investíciu do technológií na spracovanie plechu, preto sme sa rozhodli, že v roku 2018 vybudujeme nové haly. Spočiatku boli zo strany projektantskej kancelárie CSANDA-PITERKA úvahy o železobetónovom skelete, čo je pre stavbu na strojárske účely obvyklá konštrukcia. Pri výbere generálneho dodávateľa a realizátora stavby však prišla firma PP INVEST s optimalizačným riešením zmeniť skelet na oceľový, z ohýbaných profilov. Keďže táto stavebná firma už mala skúsenosť s takýmto typom stavby a rovnako tak aj projektantská kancelária, nechali sme sa presvedčiť. Tak sa zrodila naša spolupráca s CSANDA-PITERKA, PP INVEST a LLENTAB. Takže dnes máme haly z oceľových skeletov, ktoré spĺňajú všetky naše požiadavky, a v nich prevádzkujeme najmodernejšie technológie na spracovanie plechov od firmy TRUMPF, spojené v najväčšej automatizovanej linke takéhoto typu na Slovensku. Ak by som mal už po realizácii zhodnotiť výhody, ktoré prinieslo naše rozhodnutie pre haly typu LLENTAB, tak by to boli tieto:

  • nižšie náklady na stavbu skeletu oproti železobetónovej alebo oceľovej konštrukcii z valcovaných profilov,
  • nižšie nároky na veľkosť staveniska, pretože demontovaná konštrukcia má oproti betónovým stĺpom relatívne malý objem,
  • operatívnosť v prípade zmien, pretože skelet je spájaný skrutkovými spojmi,
  • možnosť výstavby skeletu v zimnom období, pretože takáto montáž je suchým procesom.

Objekty boli síce dokončené len pred niekoľkými mesiacmi, ale aj tak nás zaujíma, ako hodnotíte ich doterajšie fungovanie.

Nemáme žiadne problémy, všetko až na žeriavy sme vyskúšali a haly fungujú tak, ako sme potrebovali. Kvalita je tiež v poriadku. Spätne oceňujem veľkú flexibilitu v úpravách, ktoré vznikali v priebehu výstavby a ktoré pomohli vyriešiť niektoré dielčie požiadavky z našej strany. Bolo toho dosť. Pomohli nám napríklad úpravy v rozmiestnení podporných stĺpov tak, aby vyhovovali technike a manipulácii v hale. Alebo úprava výšky vrát, ktoré v pôvodnej výške nedovolili prístup kamiónov do haly. Vďaka zásahom do projektu sa znížil aj sklon strechy a výška atiky, čím sa znížili náklady na celú stavbu. Spokojní sú aj ľudia, ktorí tu pracujú, čo je tiež veľmi dôležité.

Výstavba hál pre firmu ŠVEC GROUP z pohľadu generálneho dodávateľa