V priebehu júla prebehla v skúšobni PAVUS, a.s., vo Veselí nad Lužnicí, požiarna skúška strešného plášťa LLENTAB typ 5. Skúšky prebehli pre zaťaženie v  II. snehovej zóne. Skúšobnou vzorkou bol strešný plášť s rozpätím 6 metrov.

Strešný plášť tvoria dve vrstvy trapézového plechu, vzájomne oddelené dištančnými profilmi. Izoláciou je minerálna vata (hrúbka 200 mm) s parozábranou. Interiérová vrstva (trapézový plech) je uložená na nosné prvky — spojité strešné väznice.

Vďaka úspešnému priebehu skúšky, strešného plášťa LLENTAB typ5, môže spoločnosť LLENTAB ponúknuť, investorom, projektantom a stavebným firmám, certifikát na požiarnu odolnosť REI15. Tento typ strešného plášťa je vhodný pre široké spektrum budov.

Požiarna skúška strešného plášťa LLENTAB typ 5 dopadla úspešne