Objednávateľom a investorom prístavby výrobnej haly bola spoločnosť SKIPPI Nitra, s. r. o., významný dodávateľ nábytku z laminovanej drevotriesky.

SK000602 SKIPPI 2, výrobná hala, Veľké Zálužie

Objednávateľom a investorom prístavby výrobnej haly bola spoločnosť SKIPPI Nitra, s. r. o., významný dodávateľ nábytku z laminovanej drevotriesky. Firma patrí medzi našich verných zákazníkov, v posledných štyroch rokoch sme pre ňu postavili výrobnú halu (2020), v roku 2021 sme v Nitre realizovali aj dostavbu výrobnej haly a kotolňu.

Montáž novej prístavby výrobnej haly, ktorá navýši výrobné kapacity firmy, sme zahájili v decembri 2023, v apríli tohto roka je už nová prístavba hotová. Hala z oceľových konštrukcií LLENTAB má pôdorys 19,5 x 44 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška je 5,3 m. Pultová strecha má sklon 4°. Strecha má strešný plášť LLENTAB typ 2LF s krytinou z oceľového trapézového plechu. V podhľade pod väzníkom je ako tepelná izolácia 300 mm vrstva minerálnej vlny. Obvodový plášť výrobnej haly LLENTAB typ 4F je z vodorovne kladeného obojstranne pozinkovaného a lakovaného oceľového trapézového plechu, tepelnou izoláciou je 150 mm minerálnej vlny.

Oceľová hala - výrobná Skippi

Prístavba je priamo naviazaná na existujúcu výrobnú halu a tvorí s ňou funkčne a prevádzkovo prepojený celok s pôvodnou halou. Taktiež bude obsahovať realizáciu opatrení pre zvýšenie požiarnej odolnosti konštrukcie haly a opláštenia.

oceľové haly
výrobná oceľová hala
hala SKIPPI - oceľová hala

Pozrite si prehľad ďalších projektov, ktorých výstavbu sme ukončili v predošlých mesiacoch.

Z viac ako 10 000 projektov LLENTAB v Európe si môžete pozrieť takmer 2 000 z nich zrealizovaných v rámci ČR a SR  – viac v našich referenciách.