Existujú odvetvia, v ktorých je riziko požiaru veľmi vysoké. Na splnenie ich nárokov boli navrhnuté hybridné konštrukcie LLENTAB. Spĺňajú najvyššie požiadavky na protipožiarnu ochranu, ale majú aj ďalšie unikátne vlastnosti, čím sa stávajú praktickým riešením pre ďalšie rozmanité využitie.

Haly LLENTAB nemusia byť postavené výlučne z oceľových priehradových nosníkov a oceľových nosných stĺpov. V niektorých prípadoch musí hala spĺňať dodatočné požiadavky na požiarnu ochranu, napr. pri výrobe nábytku. Tie závisia od návrhového požiarneho zaťaženia vyjadreného v MJ/m2. Ide o pomer energie potenciálneho paliva, v tomto prípade dreva, k ploche objektu. Na základe vypočítaného zaťaženia sa určí trieda požiarnej odolnosti, ktorej navrhovaná budova podlieha. Ak je trieda požiarnej odolnosti vyššia, riešenie ako je jednoduchý náter konštrukcie ohňuvzdornou intumescentnou farbou, sa stáva nehospodárnym. Pre takéto prípady boli vyvinuté hybridné konštrukcie LLENTAB. Vyznačujú sa použitím prefabrikovaných železobetónových nosných stĺpov namiesto príslušných oceľových prvkov. Takéto stĺpy sú odolné voči dlhotrvajúcemu požiaru, čo výrazne zvyšuje stabilitu budovy počas požiaru. V hybridnom riešení zostáva strecha oceľová, ktorá je spojená so železobetónovými stĺpmi pomocou špeciálnych spojov.

Zvýšená požiarna odolnosť haly však nie je jedinou výhodou hybridnej konštrukcie

Premyslené riešenie poskytuje lepšiu schopnosť prenášať vyššie bodové zaťaženie, čo umožňuje výstavbu vyšších budov, ale je konkurencieschopné aj pre haly, v ktorých musia pracovať veľkokapacitné žeriavy. Okrem toho ďalej uľahčuje výstavbu medziposchodí vo vnútri haly, ktoré sa dajú využiť napríklad ako kancelárie, miestnosti pre zamestnancov alebo ďalšie sklady. Prefabrikované železobetónové stĺpy tiež často umožňujú eliminovať vystužovanie. To je dôležité v prípade hál, ktoré majú menšiu dĺžku, ale mnoho dverí či brán, ako sú stanice technickej kontroly vozidiel alebo autoservisy postavené na pozemkoch s obmedzeným priestorom.

Príkladom je hala pre spoločnosť Barański Drzwi, ktorú postavila s použitím tejto technológie poľská pobočka LLENTAB

Príkladom haly, ktorú postavila s využitím tejto technológie poľská pobočka firmy LLENTAB, je hala dokončená v Babiętach Wielkich pre spoločnosť Barański Drzwi.

Táto spoločnosť je jedným z najväčších výrobcov dverí v Poľsku a špecializuje sa na výrobky prémiovej triedy a na zákazku, vrátane výrobkov pre budovy podliehajúce pamiatkovej ochrane (paláce, hrady, zámky, súdy, univerzity atď.). Spoločnosť ponúka vonkajšie a vnútorné dvere pre rodinné domy, kancelárie a viacbytové budovy, ako aj široký sortiment klietkových a technických dverí, napr. pre pivnice, garáže, verejné zariadenia atď. Väčšina produkcie je určená pre poľský trh, aj keď má firma už veľa spokojných zákazníkov v Nemecku, Českej republike, Škandinávii a dokonca aj v Spojených štátoch.

Najnovším úspechom spoločnosti sú interiérové dvere Optimo. Dvere majú vyšší štandard a sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov a komponentov. Sú určené pre širšie publikum, takže spustenie ich výroby vo väčšom rozsahu si zároveň vyžiadalo rozšírenie závodu. Pred necelými dvomi rokmi bola na tento účel postavená moderná hala, v ktorej sa nachádza výrobná linka, sklad a kancelárske priestory.

„Doteraz sme vždy stavali murované haly a raz aj oceľovú halu pre lakovňu, ale bola komplikovaná a veľmi drahá. Projektant, ktorý bol zodpovedný za našu poslednú investíciu, ma zaujal riešeniami, ktoré ponúka LLENTAB. Prezreli sme si niekoľko budov vyrobených touto technológiou. Boli priestranné, ale zároveň ľahké a veľmi estetické, čo sa hodí k výrobkom a obchodnému profilu našej spoločnosti. Atraktívna cena v porovnaní s murovanými alebo inými oceľovými stavbami, ako aj krátky čas realizácie, nás presvedčili, že novú halu by mala postaviť spoločnosť LLENTAB,“ hovorí Zbigniew Barański, spolumajiteľ spoločnosti Barański Drzwi a dodáva: „Výzvou bola protipožiarna ochrana, poisťovne nastavili latku veľmi vysoko, najmä pre prevádzky pracujúce s horľavými materiálmi. Aj to sme vďaka tomuto riešeniu zvládli: hybridná konštrukcia LLENTAB je o niečo drahšia, ale spĺňa všetky tieto požiadavky“.

Spolumajiteľ spoločnosti má dobré spomienky na proces projektovania a samotnú výstavbu novej haly. „Každý deň mám veľa povinností súvisiacich s riadením spoločnosti, takže som rád, že táto investícia si odo mňa vyžadovala len malú účasť. V skutočnosti som urobil len predbežný návrh, v ktorom som určil rozmery haly, umiestnenie dverí a brán či umiestnenie strojov, a o zvyšok sa postaral náš projektant a projektanti spoločnosti LLENTAB. Výstavba objektu trvala necelé štyri mesiace, a to v najnáročnejšom období roka, keďže komponenty haly boli privezené v decembri a montáž sa začala hneď po Vianociach. Môj otec Ignacy Barański, spolumajiteľ firmy, ktorý vždy staval murované haly, bol prekvapený, že sa taká veľká hala dala postaviť za taký krátky čas. Všetko bolo urobené presne podľa plánu. Takáto dochvíľnosť je zriedkavá.“

Zaklad produkcyjny Baranski Drzwi
PL4294 Baranski Drzwi wnetrze
PL4294 Baranski Drzwi

Hala LLENTAB postavená pre Baranski Drzwi je dlhá 90,7 m a široká 44,7 m, čo predstavuje plochu 4 059 m2. Výška objektu je 5,3 m. Objekt sa používa už viac ako rok, čo umožňuje robiť prvé závery z jeho prevádzky. „Hala vybudovaná spoločnosťou LLENTAB dokonale spĺňa naše požiadavky a vyzerá skvele, aj tento aspekt bol pre mňa veľmi dôležitý. V hale je v zime teplo a v lete chladno. Kotolňa vôbec nepocítila, že sme k nej pridali 4 000 m2. Konštrukcia strechy na mňa urobila dojem, pretože je veľmi vzduchotesná a má vysokú nosnosť. Vďaka tomu sme mohli prispôsobiť rôzne inštalácie, ako napríklad odsávanie prachu, sprinklery, osvetlenie, vykurovanie a monitorovanie. Dôležité je, že všetky prvky sú uložené v priehradových nosníkoch, takže neobmedzujú výšku haly. Páčia sa mi aj použité strešné okná. Sú polkruhové, takže lámu slnečné lúče a neoslňujú pracovníkov. V starej hale máme ploché svetlíky a v lete ich musíme zakrývať,“ vysvetľuje Zbigniew Barański.

Spoločnosť Barański Drzwi plánuje výstavbu ďalšej haly na výrobu vysokokvalitných externých dverí série Premium. Nahradí tak menšie murované haly, ktoré sa na tento účel používajú. Aby sa zabezpečil čo najplynulejší chod spoločnosti, nová hala uzavrie staré priestory, ktoré budú po dokončení zbúrané. „Pri ďalšom projekte by som nechcel meniť dodávateľa, pretože výstavba predchádzajúceho objektu prebehla veľmi hladko a sme s ním veľmi spokojní. Všetko však závisí od podmienok, ktoré dostaneme. Dúfam, že budú stále konkurencieschopné v porovnaní s inými ponukami a budeme môcť pokračovať v spolupráci,“ uzatvára Zbigniew Barański.

Hala hybrydowa PL4294 Baranski Drzwi