Poľská pobočka skupiny LLENTAB dokončila v Poľsku už viac ako 1 900 hál. Doteraz to boli výrobné a skladovacie haly, športové objekty, maloobchodné a nákupné strediská, showroomy, hangáre, garáže alebo poľnohospodárske haly. Nedávno však pracovníci spoločnosti LLENTAB sp. z o.o. čelili úplne novej výzve – výstavbe nového depa pre Metro Warszawskie (Varšavské Metro), prevádzkovateľa metra v poľskom hlavnom meste.

V nadväznosti na nedávne rozšírenie linky metra M2 a nákup nových vlakov sa Varšavské metro rozhodlo postaviť nové depo na konci modrej linky M1 v južnom cípe Varšavy, v štvrti Kabaty. Dôvodom pre stavbu objektu bola ochrana odstavených vlakov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a zlepšenie podmienok pre servisný personál, pracujúci na údržbe a opravách vozidiel. Návrh projektu bol zadaný spoločnosti Metroprojekt, ktorá pracovala na plánoch varšavského metra už v päťdesiatych rokoch minulého storočia (reálna výstavba však začala až v 80. rokoch).

Nová výzva

Pri príprave projektu nového depa sa spoločnosť Metroprojekt rozhodla pre riešenie formou oceľovej pozinkovanej konštrukcie, ktorá zaistí správnu ochranu proti korózii. Po výberovom konaní zvolila návrh skupiny LLENTAB Group – oceľovú halu z pozinkovaných profilov ohýbaných za studena a vyrobených z vysokopevnostných ocelí. Tá bola atraktívna nielen z hľadiska ceny, ale aj svojou flexibilitou, vďaka ktorej mohla vyhovieť veľmi špecifickým potrebám a požiadavkám projektu. „Hlavným problémom, ktorý sme museli vyriešiť, bolo usporiadanie stĺpov depa. Tie museli byť navrhnuté tak, aby nekolidovali s rozchodom koľají a súčasne umožňovali vytvoriť dostatočný priestor pre vozidlá metra,“ vysvetľuje Paweł Chaciński, obchodný zástupca spoločnosti LLENTAB. „Stĺpy oceľovej konštrukcie nemohli byť umiestnené ani oproti koľají pri zadnej stene depa, pretože v prípade zlyhania bŕzd alebo rušňovodiča by náraz nebrzdeného vlaku mohol stĺpy poškodiť a tým oslabiť konštrukciu budovy.“

Veľkosť depa bola určená dostupným priestorom. Pri zohľadnení lokálnych požiarnych predpisov a blízkosti ďalších zariadení, ciest a tratí bol na pozemku k dispozícii priestor pre stavbu s dĺžkou 132,7 metrov a šírke 67,3 metra (vrátane prístavby na severnej strane o šírke 6,1 metra, ktorá slúži ako administratívne a technické centrum). Základom konštrukcie sedlovej strechy sú priehradové väzníky, umiestnené na dvoch radoch stĺpov s rozstupom cca 22 metrov. Budova má kapacitu pre 14 vlakov, ktoré vstupujú do depa zo západnej strany cez posuvný traťový uzol, ktorý dve koľaje delí do 14 samostatných tratí. V prízemí sú umiestnené odbavovacie a skladovacie priestory, dielne a sociálne zariadenia, rovnako ako podzemná vodná nádrž pre hasičov s objemom 100 m3. Úžitková výška skladu medzi podlahovou plochou a spodným nosníkom je 5,5 metra (v prístavbe 3,7 metra).

Funkcia navyše

Už na začiatku projekčných prác sa Varšavské metro rozhodlo rozšíriť funkčnosť depa tým, že pridá možnosť vykonávať tu interné kontroly a opravy podvozku vlakov. Pre tento účel bol pre všetkých 14 koľají navrhnutý zapustený pracovný priestor s hĺbkou cca 1,4 metra pod úrovňou koľaje, šírkou približne 1 meter a dĺžkou 120 metrov. S prihliadnutím na existenciu inšpekčných šácht (ale aj z bezpečnostných dôvodov) je „tretia napájacia koľajnica“ vo vnútri depa zavesená na nosných väzniciach.

V konštrukciách LLENTAB majú všetky prvky dostatočnú rezervu v únosnosti, ale inštalácia napájania v hornej časti depa spôsobila, že projektanti nemohli počítať so sekčnými vrátami. Na výber tak mali iba posuvné a skladacie vráta. Nakoniec zvolili skladacie vráta, ktoré môžu mať silnejšiu izoláciu a ktoré sú v porovnaní s posuvnými vrátami ľahšie. Vzhľadom k veľkému počtu požadovaných vrát bola pre voľbu rozhodujúca práve tá skutočnosť, že skladacie vráta sú relatívne ľahké. Stena bola vystužená konštrukčne plochými pevnými prvkami tak, aby bola dostatočne tuhá a odolná proti vetru.

Ale tým to nekončí …

Spoločnosť LLENTAB úspešne dokončila svoje práce, ale príprava projektu, realizovaná v spolupráci s firmou Metroprojekt, nebola jedinou fázou, v rámci ktorej sa uplatnili jej kompetencie. Po dokončení projektu bola vyhlásená ďalšia súťaž na samotnú stavbu oceľovej haly, ktorá prilákala takmer 30 generálnych dodávateľov. Tí mohli použiť buď hotový projekt, alebo predstaviť svoje vlastné „alternatívne riešenie“. Víťaz výberového konania predložil svoj vlastný návrh; nakoniec sa však rozhodol použiť riešenie, ktoré navrhla firma LLENTAB. Stavebné práce začali v polovici októbra 2015 a oceľová konštrukcia depa sa začala stavať o dva mesiace neskôr. Celý objekt bol uvedený do prevádzky koncom roka 2016. Skutočnosť, že práce trvali tak krátko, je zásluhou predovšetkým technológie LLENTAB. Tá je založená na perfektne zladených prvkoch, montovaných iba pomocou skrutiek, čo – na rozdiel od zváraných spojov – zaisťuje, že celá oceľová konštrukcia má neporovnateľne vyššiu kvalitu, je odolná proti korózii a navyše môže byť postavená aj pri teplotách pod bodom mrazu.

Na našu spoluprácu s firmou LLENTAB spomínam s veľkým potešením. Boli vždy dobre pripravení, čo bol tiež dôvod, prečo každá etapa, od návrhu až po stavbu, prebiehala veľmi hladko.“

Ryszard Misiurek , Metroprojekt
Hala má 14 vstupných brán a rovnaký počet parkovacích a kontrolných státí, do ktorých sa vlaky metra dostanú cez posuvný traťový uzol, ktorý dve koľaje delí do 14 samostatných tratí.

Na severní strane je prístavba, ktorá slúži ako administratívne a technické centrum.

Základom konštrukcie sedlovej strechy sú priehradové väzníky, umiestnené na dvoch radoch stĺpov s rozstupom cca 22 metrov.

Na zadnej strane haly nie sú uprostred tratí žiadne stĺpy, pretože v prípade zlyhania vlaku alebo rušňovodiča by mohli byť poškodené a konštrukcia haly by tak bola oslabená.

V hale postavenej pre Varšavské metro má horný pás priehradových väzníkov sklon 4 °. Strešná konštrukcia je chránená vrstvou proti odkvapkávaniu zrazených pár.

Kvôli zaveseným napájacím lištám je hala vybavená skladacími vrátami. Tieto vráta môžu mať, v porovnaní s posuvnými vrátami, silnejšiu vrstvu izolácie.