Okrem nosných konštrukcií dodáva LLENTAB niekoľko profilov určených pre jednotlivé typy sekundárnych konštrukcií. Všetky žiarovo zinkované profily tvaru „C“ a „Z“ sú vyrábané vo Švédsku a sú jednoducho kombinovateľné so všetkými typmi nosných konštrukcií (železobetónovými, oceľovými aj drevenými).

Profily sú určené prevažne na realizáciu strešného opláštenia, výmenu svetlíkov, odvody dymu a tepla, vzduchotechnických jednotiek a rozvodov. Na stenových plášťoch sa profily využívajú ako ich podporné konštrukcie, rámy okien, vrát a dverí, prípadne ako ochranné konštrukcie v úrovniach podlahy. Vďaka svojmu modulovému usporiadaniu sa profily často používajú na konštrukciu technologických mostov a trás a podporných konštrukcií pre rozvod médií. Samostatnou kapitolou je využitie profilov pre stropy nosných podláh v administratívnych budovách, skladových a výrobných halách, prípadne na konštrukciu tribún v športových halách.

Bežnou súčasťou dodávky sekundárnej konštrukcie LLENTAB je statický výpočet a návrh požiarnej odolnosti podľa Eurokódu. Štandardné prvky sú skladom a bežná dodacia lehota pri špecifických projektoch sú 2 týždne od zadania.