Výstavbu dvoch nových hál firmy ŠVEC GROUP v Nitre mala v roli generálneho dodávateľa na starosti stavebná spoločnosť PP INVEST, s.r.o. z Vrábeľ. S jej konateľom, Ing. Petrom Mácsayom a Ing. Martinom Rusnákom, ktorý má vo firme v gescii prípravu a rozpočty stavieb, sme sa o tomto projekte rozprávali v sídle investora stavby – v Nitre.

PP invest

Ing. Peter Mácsay a Ing. Martin Rusnák

Projekt ŠVEC hala 301 a 303
(č. SK0317 a SK0318)

Spoločnosť PP INVEST pôsobí na trhu viac ako 15 rokov a za tú dobu ste realizovali výstavbu mnohých objektov občianskej vybavenosti, bytových, komerčných a priemyselných stavieb. Robíte novostavby, rekonštrukcie a udržiavacie práce. Ako významný bol z hľadiska vašej bežnej činnosti projekt výstavby pre firmu ŠVEC GROUP?

Bol pre nás dosť významný. Jedným z dôvodov bola skutočnosť, že s firmou ŠVEC GROUP spolupracujeme dlhé roky a stáli sme o to, aby spolupráca pokračovala. Nebolo by nám jedno, ak by takú stavbu stavala naša konkurencia, navyše išlo o významnú referenciu do budúcnosti.

Kedy ste sa začali celým projektom zaoberať a čo bolo z vášho pohľadu na ňom špecifické?

Zaoberali sme sa ním od úplného začiatku, keď sa začalo o zámere stavať nové haly v areáli firmy ŠVEC GROUP uvažovať. Keďže vo Vrábľoch dlhodobo pôsobíme, o prípravách sme vedeli najmenej dva roky predtým, ako bolo všetko oficiálne odštartované. Ale nemali sme konkrétne zadanie, len všeobecné informácie, že sa výstavba chystá. Prvá cenová ponuka pracovala s pôvodným projektom so železobetónovou konštrukciou a plechovou strechou, ale s týmto zadaním pracovali všetky firmy vo výberovom konaní. Potom sme v rámci jednaní o konečnej cene dostali pomerne voľnú ruku a boli sme investorom požiadaní, aby sme prišli s nejakým riešením, ktoré by reálne náklady na výstavbu ešte znížilo. V tej dobe sme vďaka spolupráci s generálnym projektantom, firmou AK Csanda-Piterka, prišli s možnosťou riešiť stavbu so systémom LLENTAB. Takže LLENTAB do celého projektu vstúpil naozaj na poslednú chvíľu, povedal by som, že tak „o päť minút dvanásť“. Ako generálny dodávateľ sme oceľovú konštrukciu hál vnímali ako poddodávku a okrem technického a časového faktora bola pre nás významná aj cena, za ktorú LLENTAB svoju časť dodá. Bolo dôležité, že aj v tejto veci bola pre nás a i pre investora ponuka zo strany firmy LLENTAB zaujímavá a optimálna.

Mali ste predtým ako firma skúsenosti s oceľovými konštrukciami LLENTAB a ak áno, aké? Prečo ste uprednostnili tento konštrukčný systém pri rekonštrukcii areálu firmy ŠVEC GROUP?

Áno, robili sme spolu menšie projekty, ale tie sa so stavbou týchto hál vo Vrábľoch nedali porovnať. Bolo to však výhodou, pretože sme vedeli, o aký systém ide a čo sa s ním dá robiť. K tej druhej časti otázky som už niečo povedal v predchádzajúcej odpovedi. Ale okrem dobrej ceny a optimálneho riešenia zo strany firmy LLENTAB bolo tiež veľkou výhodou, že jej zástupcovia chodili na jednania nielen s pripomienkami na úpravy pôvodného projektu, ale už mali hotové projekty, na ktorých mohli nám aj investorovi uvažované zmeny hneď ukázať. Oceňovali sme hlavne flexibilitu systému a ľudí a schopnosť rýchlo uvažované či vyžiadané zmeny projekčne spracovať.

 Ako hodnotíte spoluprácu s obchodníkmi, projektantami a montážnym tímom LLENTAB?

Budem stručný, bola to dobrá a kvalitná práca. Samozrejme, ako na každej stavbe sa vyskytli drobné problémy, ale všetky boli rýchlo a zodpovedne vyriešené. O našej spokojnosti svedčí aj to, že po dokončení stavby sme systém LLENTAB odporučili aj ďalším investorom.

Posledná otázka sa týka vašich skúseností s voľbou konštrukčného systému. Na čo by si generálny dodávateľ stavby mal dať všeobecne v tejto oblasti pozor?

Ak hovoríme o priemyselných stavbách, určite je veľmi dôležité venovať pozornosť požiarnej bezpečnosti stavby. Viem, že LLENTAB dokáže postaviť svoje haly s veľmi vysokou požiarnou odolnosťou, ale časti konštrukcie je v takých prípadoch nutné obkladať či robiť ochranné nástreky, čo zvyšuje náklady na celú stavbu. V našom prípade sme však aj napriek veľkému cenovému tlaku mohli vďaka bežným požiadavkám na požiarnu odolnosť systémové komplexné riešenie s konštrukciou LLENTAB bez problémov ponúknuť. Na druhej strane je pravda, že systém LLENTAB je veľmi flexibilný a dá s ním pracovať aj v kombinácii so železobetónom a inými konštrukčnými materiálmi.

Výstavba hál pre firmu ŠVEC GROUP z pohľadu investora