Spoločnosť LLENTAB sa v Českej a Slovenskej republike blíži k hranici 2000 dokončených projektov. Skúsený tím projektantov LLENTAB ponúka nezáväznú technickú podporu pre projekčné a architektonické kancelárie. Odborným garantom podpory je Ing. Dušan Bernaťák, vedúci oddelenia projekcie a technický riaditeľ slovenskej pobočky LLENTAB. Podpora je určená projektantom a architektom bez rozdielu zamerania a typu hál, či už ide o skladové, výrobné, poľnohospodárske, športové, administratívne alebo predajné haly. Bezplatne a nezáväzne poskytneme konzultácie, potrebné informácie a podklady. Naše skúsenosti môžete využiť vo fáze prvotnej štúdie, ďalej v priebehu prípravy vykonávacieho projektu a dokonca aj počas výstavby haly. Podpora projektantov firmy LLENTAB je k dispozícii počas celej doby trvania projektu.

Využite nezáväznú technickú podporu nášho tímu projektantov

Technická podpora zahŕňa predovšetkým:

 • návrh postupu riešenia podľa konkrétnych špecifík zadania,
 • definíciu možných rizík daného projektu,
 • návrh optimalizácie konštrukcie, tvaru a rozmerov,
 • možnosť objemového nacenenia daného konštrukčného riešenia pre predbežný rozpočet,
 • možnosť dodania základných výkresov haly – pôdorys, rezy, pohľady, usporiadanie modulov,
 • možnosť sprostredkovania návštevy jednej z vybraných referenčných hál v sprievode projektanta,
 • odovzdanie 3D výstupov v aplikácii Autodesk Revit, určených na použitie v BIM,
 • návrh statického riešenia,
 • vydanie reakcií na návrh spodnej stavby,
 • konzultáciu požiarneho riešenia a ďalších detailov,
 • konzultáciu stavebných úprav na už zrealizovaných projektoch.
LLENTAB technická podpora