Ing. Marián Piterka z architektonickej kancelárie AK Csanda-Piterka, s.r.o. z Nitry sa pri obhliadnutí späť na začiatok plánovania investície javí ako jeden z najdôležitejších ľudí projektu dvoch nových hál nitrianskej firmy ŠVEC GROUP. On bol autorom pôvodného projektu, a práve vďaka nemu sa v istej fáze vývoja začalo uvažovať o zmene koncepcie a využití oceľovej konštrukcie LLENTAB. Jeho poznatky a dobré skúsenosti s týmito stavbami výrazne ovplyvnili investora aj generálneho dodávateľa stavby, a tak dali šancu ukázať aj v Nitre to najlepšie z možností týchto oceľových hál.

Ing. Marián Piterka

Pôvodný projekt pre firmu ŠVEC GROUP počítal so železobetónovou konštrukciou a čiernou oceľou, ale pri výberovom konaní ponúkla na naše odporúčanie spoločnosť PP INVEST investorovi riešenie s konštrukciou LLENTAB. A aj vďaka tomu PP INVEST toto výberové konanie vyhral. Dnes všetci vidia, že prednosti oceľových konštrukcií LLENTAB sa na stavbe týchto dvoch nových hál prejavili v plnej miere. Tieto systémy sú relatívne ľahké, ale nie na úkor statiky či požiarnej odolnosti, sú flexibilné pri výstavbe a ďalších úpravách objektov (predlžovanie, pripojovanie nových hál a pod.). Sú ľahko demontovateľné, prestaviteľné, nevyžadujú extra ťažkú techniku. To je ich veľkou výhodou. Problém vďaka dobrej spolupráci s projektantami LLENTAB nebol ani s termínmi, aj keď pôvodný projekt počítal so železobetónovou konštrukciou a čiernou oceľou. A keď som videl montáž tých hál, tak s trochou nadsádzky poviem, že veľkú halu doviezli na dvoch kamiónoch, zložili ju a my sme len stáli a pýtali sa – toto je celá hala? Logisticky, dopravne a montážne sú podstatne menej náročné ako ťažké konštrukčné systémy. Na tú menšiu halu u firmy ŠVEC GROUP vo Vrábľoch s výškou 8 metrov a rozmerom 25 x 50 m stačil jeden bežný žeriav a na stavbe sa pohybovalo pár ľudí.

Ing. Marián Piterka, AK Csanda-Piterka

Stavba nových hál nitrianskej firmy ŠVEC GROUP patrila v roku 2019 medzi kľúčové projekty spoločnosti LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.. Význam projektu nebol len čisto ekonomický, kľúčové bolo zvládnuť projekt takého rozsahu v extrémne krátkom čase a v potrebnej kvalite. O priebehu a cestách, ako sa s nástrahami za pochodu sa meniaceho projektu vysporiadal tím obchodníkov a projektantov firmy LLENTAB, rozprávali a spomínali v bratislavskom sídle spoločnosti LLENTAB Slovakia spol. s r.o.: Ing. Miroslav Behina, Ing. Dušan Bernaťák a Ing. Tomáš Feherpataky.

Miroslav Behina

Hala pre firmu ŠVEC GROUP vo Vrábľoch bola náročným a veľkým projektom. Pozornosť investora sme získali vďaka efektívnemu konštrukčnému riešeniu, z neho vyplývajúcej dobrej ceny a dobrým skúsenostiam generálneho projektanta – architektonickej kancelárie Csanda-Piterka. Výstavba prebiehala bez výrazných problémov. Som rád, že s priebehom výstavby a celkovým výsledkom je spokojný investor, projektant aj generálny dodávateľ stavby spoločnosť PP INVEST, s. r. o. Rád by som sa poďakoval a vyzdvihol prácu našich statikov Stanislava Tótha a predovšetkým Tomáša Feherpatakyho. Poďakovanie patrí aj nášmu technickému riaditeľovi Dušanovi Bernaťákovi a technikovi stavby Patrikovi Polákovi, ktorý riadil celý proces výstavby.

Ing. Miroslav Behina, Obchodný zástupca LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.
Dušan Bernaťák

Do projektu sme vstúpili na poslednú chvíľu. V snahe pripraviť nový projekt sme rozdelili prácu medzi viacerých našich projektantov. To je vždy náročné na koordináciu, ale aj vďaka nášmu zázemiu sme boli schopní na požiadavky investora a generálneho dodávateľa reagovať. Výhodou bolo, že generálny dodávateľ mal s naším systémom už skúsenosti, keďže sme spoločne pred niekoľkými rokmi realizovali poľnohospodársku stavbu. Rozsah diela a nároky však boli neporovnateľné – tu išlo o dve nové výrobné haly, medzi ktorými stála pôvodná budova a prístrešok spojovacej rampy prepájal ďalší existujúci objekt. V trojloďovej hale je konštrukcia pripravená na osadenie žeriavových dráh, vstavané podlažie, plošiny nad laser, riešiť sa muselo viac konštrukčných úprav. Nešlo o kozmetické zmeny, menil sa rám haly, dopĺňal prievlak pre zminimalizovanie počtu stĺpov v komunikačnom koridore medzi objektami, sklon striech, výška atík, doplnenie prístrešku na tiahlach s vyložením cca 5,0 m a pod. Pomáhala nám aj skutočnosť, že generálny riaditeľ investora Ing. Olejár sa pre veľké viacloďové haly s portálovými žeriavmi nebál využiť ľahký konštrukčný systém, ako je ten náš.

Ing. Dušan Bernaťák, Technický riaditeľ LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.
Tomáš Fehrpataky

Išlo o náročný a dynamický projekt, pretože sa tvoril a menil za pochodu. Jeho príprava vyžadovala množstvo úprav, na ktoré bolo potrebné reagovať veľmi rýchlo. Týkalo sa to nielen celkovej zmeny koncepcie zo železobetónu a ocele na náš konštrukčný systém, ale aj čiastkových úprav – napríklad doplnenie prístrešku, úprava žeriavových dráh či preprojektovanie prvého rámu. Výzvou bola aj nutnosť zakomponovať do celkovej koncepcie pôvodnú budovu. Vďaka nášmu mimoriadne flexibilnému systému bolo možné zapracovať všetky požiadavky a vyriešiť konštrukčné detaily, a to aj napriek časovej náročnosti. V praxi to znamenalo, že zatiaľ čo jedna časť projektu už bola vo výrobe, druhá sa ešte len projektovala. Projekt sa nakoniec podarilo zrealizovať včas a k spokojnosti investora.

Ing. Tomáš Feherpataky, K -projektant LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.
Miroslav Behina

Hala pre firmu ŠVEC GROUP vo Vrábľoch bola náročným a veľkým projektom. Pozornosť investora sme získali vďaka efektívnemu konštrukčnému riešeniu, z neho vyplývajúcej dobrej ceny a dobrým skúsenostiam generálneho projektanta – architektonickej kancelárie Csanda-Piterka. Výstavba prebiehala bez výrazných problémov. Som rád, že s priebehom výstavby a celkovým výsledkom je spokojný investor, projektant aj generálny dodávateľ stavby spoločnosť PP INVEST, s. r. o. Rád by som sa poďakoval a vyzdvihol prácu našich statikov Stanislava Tótha a predovšetkým Tomáša Feherpatakyho. Poďakovanie patrí aj nášmu technickému riaditeľovi Dušanovi Bernaťákovi a technikovi stavby Patrikovi Polákovi, ktorý riadil celý proces výstavby.

Ing. Miroslav Behina, Obchodný zástupca LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.
Dušan Bernaťák

Do projektu sme vstúpili na poslednú chvíľu. V snahe pripraviť nový projekt sme rozdelili prácu medzi viacerých našich projektantov. To je vždy náročné na koordináciu, ale aj vďaka nášmu zázemiu sme boli schopní na požiadavky investora a generálneho dodávateľa reagovať. Výhodou bolo, že generálny dodávateľ mal s naším systémom už skúsenosti, keďže sme spoločne pred niekoľkými rokmi realizovali poľnohospodársku stavbu. Rozsah diela a nároky však boli neporovnateľné – tu išlo o dve nové výrobné haly, medzi ktorými stála pôvodná budova a prístrešok spojovacej rampy prepájal ďalší existujúci objekt. V trojloďovej hale je konštrukcia pripravená na osadenie žeriavových dráh, vstavané podlažie, plošiny nad laser, riešiť sa muselo viac konštrukčných úprav. Nešlo o kozmetické zmeny, menil sa rám haly, dopĺňal prievlak pre zminimalizovanie počtu stĺpov v komunikačnom koridore medzi objektami, sklon striech, výška atík, doplnenie prístrešku na tiahlach s vyložením cca 5,0 m a pod. Pomáhala nám aj skutočnosť, že generálny riaditeľ investora Ing. Olejár sa pre veľké viacloďové haly s portálovými žeriavmi nebál využiť ľahký konštrukčný systém, ako je ten náš.

Ing. Dušan Bernaťák, Technický riaditeľ LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.
Tomáš Fehrpataky

Išlo o náročný a dynamický projekt, pretože sa tvoril a menil za pochodu. Jeho príprava vyžadovala množstvo úprav, na ktoré bolo potrebné reagovať veľmi rýchlo. Týkalo sa to nielen celkovej zmeny koncepcie zo železobetónu a ocele na náš konštrukčný systém, ale aj čiastkových úprav – napríklad doplnenie prístrešku, úprava žeriavových dráh či preprojektovanie prvého rámu. Výzvou bola aj nutnosť zakomponovať do celkovej koncepcie pôvodnú budovu. Vďaka nášmu mimoriadne flexibilnému systému bolo možné zapracovať všetky požiadavky a vyriešiť konštrukčné detaily, a to aj napriek časovej náročnosti. V praxi to znamenalo, že zatiaľ čo jedna časť projektu už bola vo výrobe, druhá sa ešte len projektovala. Projekt sa nakoniec podarilo zrealizovať včas a k spokojnosti investora.

Ing. Tomáš Feherpataky, K -projektant LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.