Spoločnosť DŘEVO TRUST patrí medzi tých zákazníkov spoločnosti LLENTAB, ktorí svoje predajne opakovane stavajú z oceľových konštrukcií. V predošlom roku bola dokončená skladová hala s prístreškom, ktorá je niečím špecifická – na konštrukciu haly bola použitá kombinácia železobetónových stĺpov s oceľovými väzníkmi, kompletne dodaných firmou LLENTAB. Dôvody tohto riešenia a ďalšie špecifiká novej skladovej haly objasňuje autor projektu Ing. Michal Koval a jeho kolega z projekčnej kancelárie Ing. Marek Pavel.

Ing. Michal Koval a Ing. Karel Marek
(interiér haly CZ1041 DŘEVO TRUST)

JEDNOTLIVÉ TECHNICKÉ DETAILY HALY:
ADRESA: DŘEVO TRUST, a. s., Tyršova 1559, 751 31 Lipník nad Bečvou – Město
GENERÁLNY PROJEKTANT: Kompakta servis, s. r. o.: Ing. Michal Koval, Ing. Marek Pavel
DODÁVATEĽ KONŠTRUKCIE A OPLÁŠTENIA: LLENTAB, spol. s r. o.
PROJEKTANT LLENTAB: Ing. Tomáš Čihák
SUPERVÍZIA LLENTAB: Ing. Michal Přibyl
TECHNIK LLENTAB: Michal Hajzera
OBCHOD LLENTAB: Ing. Jan Hrudník
ROZMERY: 57,5 x 76,7 m
SVETLÁ VÝŠKA: 10,7 m
TYP KONŠTRUKCIE: S4HR1
STENOVÉ OPLÁŠTENIE: typ 7 – sendvičové panely
STREŠNÉ OPLÁŠTENIE: typ 0 – neizolované opláštenie

Projekty realizované na Slovensku v kombinácii železobetónové stĺpy a oceľová strešná konštrukcia LLENTAB:

SK0154 VVE – Výstavba vodných elektrární 
MIESTO VÝSTAVBY: DUBNICA NAD VÁHOM
ROZMERY: 43,2 x 69,5 m
SVETLÁ VÝŠKA: 12,6 m
TYP KONŠTRUKCIE: S4HR1
STENOVÉ OPLÁŠTENIE: typ 7 – sendvičové panely
STREŠNÉ OPLÁŠTENIE: typ 5 – izolované skladané opláštenie
ZAŤAŽENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE: žeriav v každej lodi s nosnosťou 190 ton
SK0225 RETTENMEIER 
MIESTO VÝSTAVBY: LIPTOVSKÝ HRÁDOK
ROZMERY: 30,0 x 37,6 m
SVETLÁ VÝŠKA: 5,2 m
TYP KONŠTRUKCIE: S4HR
STENOVÉ OPLÁŠTENIE: typ 7 – sendvičové panely
STREŠNÉ OPLÁŠTENIE: typ 0 – neizolované opláštenie

DŘEVO TRUST ponúka vo svojich predajniach široký sortiment, ktorý zahŕňa predovšetkým plošný materiál, nábytkové a stavebné kovanie, nábytkové dvierka, kuchynský program, chémiu, stavebno-stolárske výrobky, stroje, nástroje a mnoho ďalšieho. Skrátka všetok sortiment, ktorý súvisí s výrobou nábytku. Nie je to inak ani pri novej skladovej hale s prístreškom v Lipníku nad Bečvou. Vo vnútri haly je nainštalovaný zakladačový systém, ktorý bol spolu s nárokmi na vysokú požiarnu odolnosť kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim projekt a výstavbu haly.

PRE SKLADOVÚ HALU S PRÍSTREŠKOM V LIPNÍKU NAD BEČVOU, KTORÚ STE PROJEKTOVALI PRE SPOLOČNOSŤ DŘEVO TRUST, A. S., DODÁVAL LLENTAB KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE POSTAVENÉ NA KOMBINÁCII ŽELEZOBETÓNOVÝCH STĹPOV A OCEĽOVÝCH PRIEHRADOVÝCH VÄZNÍKOV. AKÝ BOL DÔVOD TOHTO PREVEDENIA?

Ing. Marek Pavel: Hlavným dôvodom bol požiarny faktor a požiarna odolnosť stanovená pre určité časti konštrukcie. Riešili sme dva varianty – hala rozdelená na dve polovice alebo hala ako celok. V rozdelení haly na dve polovice sme z požiarneho hľadiska narazili na tesné oddelenie obidvoch častí od seba, pretože s „vláčikom“, ktorý v hale so zakladačovým systémom jazdí nepravidelne, bol problém spraviť požiarny uzáver. Z tohto dôvodu vznikla hala s plochou 4059 m2, pre ktorú boli z hľadiska požiarnej odolnosti vhodnejšie železobetónové stĺpy. Samozrejme, mohli sme použiť aj obklad oceľových stĺpov, ale pri požadovanej požiarnej odolnosti 45 minút by to bolo finančne náročnejšie a pravdepodobne by sa predĺžila aj doba realizácie.

Ing. Michal Koval: LLENTAB na túto situáciu ohľadom požadovanej požiarnej odolnosti pružne zareagoval a okrem svojich oceľových priehradových väzníkov, opláštenia stien a strechy a výplne otvorov zabezpečil v rámci projektu aj dodávku železobetónových stĺpov. Súčasťou stĺpov boli aj základové prahy, ktoré oddeľujú vonkajšok haly od vnútorných priestorov. Súčasťou dodávky bolo, samozrejme, ako pri všetkých projektoch LLENTAB, aj statické riešenie a okrem neho realizoval projekčný tím LLENTAB aj požiarno-bezpečnostné riešenie.

AKÉ BOLI Z VÁŠHO POHĽADU ŠPECIFIKÁ TEJTO SKLADOVEJ HALY, V ČOM BOLA PRE VÁS AKO PROJEKTANTA NÁROČNÁ?

Ing. Michal Koval: Prioritou bol automatický zakladačový systém a rozmiestnenie regálov v hale. Tomuto sa musela hala úplne prispôsobiť v osovej vzdialenosti vrátane vnútorných stĺpov. Už spomínaný „vláčik“ prechádza z poľa do poľa a niektoré stĺpy sa tak museli vypustiť. Všetko ovplyvňovala technológia, ktorá navyše kládla extrémne nároky na presnosť pri výstavbe. Nie nadarmo sa hovorí, že zatiaľ čo strojári merajú v milimetroch, stavbári v centimetroch. Projekt môže byť na milimeter presný, ale stavba takejto veľkosti jednoducho „uhne“ a rozdiel niekoľko centimetrov by už bol problém. Stĺpy sa kvôli tomu po osadení geodeticky zameriavali, aby nedošlo k chybe v ich rozostupoch a nenastali komplikácie pri osadzovaní technológie zakladačového systému. Vo všeobecnosti sa hala vždy jednoduchšie prispôsobuje technológii ako naopak.

Ing. Marek Pavel: Neštandardné boli napr. požiadavky na podlahu – na rozdiel od bežných hál sa tu nerobila podlaha dilatovaná po šiestich metroch, ale v jednotlivých poliach s veľkosťou 35 x 28,5 m s vyššími nárokmi na rovinatosť a únosnosť. Bolo nutné navrhnúť podlahu pre vysokú intenzitu používania, s vysokými regálmi a s optimálnou hrúbkou betónu.

AKO SÚ Z HĽADISKA POŽIARNEJ ODOLNOSTI RIEŠENÉ JEDNOTLIVÉ DETAILY KONŠTRUKCIE?

Ing. Michal Koval: Na betónových stĺpoch sú ešte metrové oceľové nadstavce, ktoré sú súčasťou dodávky strešného väzníka. Tieto nadstavce bolo potrebné zabezpečiť pred požiarom, takže vo výške cca 11 metrov sú obložené sadrokartónom. Dve časti haly sú od seba oddelené dymovou clonou, ktorá je realizovaná formou priečky z minerálnych panelov a je umiestnená v hrebeni strechy. V streche sú umiestnené ventilátory na odvod tepla a dymu. A celá hala je zabezpečená elektronickým požiarnym systémom (EPS).

AKO DLHO UŽ PRACUJETE S KONŠTRUKCIAMI LLENTAB A AKÉ SÚ PODĽA VÁS ICH NAJVÄČŠIE PREDNOSTI?

Ing. Michal Koval: Ja osobne už od roku 2006. Táto spolupráca má spoločného menovateľa v podobe investora, t. j. firmy DŘEVO TRUST, pre ktorú už LLENTAB realizoval niekoľko hál po celej Českej republike. My pôsobíme lokálne v Přerove, Lipníku a okolí a realizovali sme tak celý miestny areál, v ktorom stojí nová skladová hala. Na konštrukciách LLENTAB jednoznačne oceňujem rýchlosť stavby – v porovnaní s prípravou základov rastie samotná hala neuveriteľne rýchlo. Pamätám si, že stavba prvej haly v roku 2006 bola doslova koncertom. Vo všeobecnosti nám spolupráca vyhovuje, keďže LLENTAB navrhne optimálne riešenie haly a naši projektanti ju zasadia do terénu a doriešia ostatné súčasti projektu.

Dušan Bernaťák

„Z pohľadu našej firmy boli kľúčové požiadavky na požiarnu odolnosť a snaha zabezpečiť investorovi maximálny servis. Kombináciou železobetónových stĺpov, oceľových priehradových väzníkov a opláštenia stien sendvičovými panelmi sme splnili všetky požiadavky na jednotlivé časti konštrukcie. Naviac sa nám vďaka požiarno-bezpečnostnému riešeniu podarilo dosiahnuť požiarnu odolnosť strechy 15 minút, aj keď to nebolo v požiarnej správe požadované.“

Ing. Michal Přibyl, projektant LLENTAB