V novej mestskej kompostárni v Malackách montujeme strechy  na kompostovacie kontajnery. Po jej dostavbe tu bude možné vyrábať štiepku a ekologicky spracúvať zelený odpad.

SK000588/ SK000589/ SK000590 – kompostáreň Malacky SO 01-02, 03, 04

Investorom je mesto Malacky, objednávateľom je stavebná spoločnosť E.C.A., spol. s r. o. z Lučenca. Kompostáreň rastie na mieste bývalých vodární pri vjazde do Malaciek z Plaveckého Štvrtka.

V novej mestskej kompostárni budú okrem štiepkovania a kompostovania trávy inštalované aj moderné biodomy na spracovanie kuchynského odpadu z domácností.

SK000589 kompostarne Malacky

LLENTAB Slovakia realizuje v rámci daných projektov svoje oceľové konštrukcie na strechy kompostovacích kontajnerov.

Hlavný objekt má veľkosť 60,7 x 16 m (šírka x dĺžka), výška železobetónových stien je 5 m, odkvapová výška je 6,5 m a najvyššie miesto konštrukcie sedlovej strechy so sklonom 3,58 ° typu LLENTAB MS4HR1 má výšku 7,5 m.

Dva samostatne stojace biokontajnery pre spracovanie kuchynského odpadu majú pôdorysy 10,8 x 13 m a 14, 1 x 13,4 m. Obidva majú pultovú strechu a výška stien bude 4,45 m.

SK000589 kompostarne Malacky