Prioritným výrobným programom spoločnosti ROŠERO – P, s. r. o., je výroba midibusov na podvozkoch Iveco Daily a Mercedes – Benz. Firma vyrába mikrobusy a midibusy s celkovou obsaditeľnosťou od 12 do 36 miest v rôznych interiérových prevedeniach. Midibusy sú vhodné pre každý typ prepravy – mestské, prímestské i diaľkové.

V roku 2018 postavila spoločnosť LLENTAB Slovakia pre ROŠERO – P novú výrobnú halu. Konateľa spoločnosti ROŠERO – P, s. r. o., pána Štefana Rocha, sme sa s odstupom troch rokov opýtali na využitie haly a aké typy výrobkov v nej v súčasnosti firma produkuje.

Vaša spoločnosť sa už vyše dvoch dekád venuje oprave a výrobe midibusov. Pôvodne len s dieselovým pohonom, no trend v priemysle je nezastaviteľný, a tak ste sa aj vy začali venovať elektrickému či vodíkovému pohonu. Ako vidíte budúcnosť takýchto autobusov?

Štefan Roch: Elektrickému pohonu sme sa začali venovať už pred viac ako 10 rokmi, kedy sme v roku 2009 predstavili náš plne elektrický autobus na medzinárodnej výstave v Belgicku, čo bol začiatok používania alternatívnych palív. Od toho času sme dodali viac ako 100 ks elektrických autobusov, a samozrejme, sledujeme situáciu a trendy na trhu a v súčasnosti chystáme predstavenie autobusu s vodíkovým pohonom.

Štefan Roch v hale LLENTAB

Vyrábate hlavne pre slovenský trh alebo vaše midibusy aj vyvážate?

Štefan Roch: Podiel predaja na slovenskom trhu tvorí približne 10% našej celkovej výroby. Väčšina produktov je umiestňovaná v rámci celej Európy, Švajčiarska a naše autobusy je možné vidieť aj na Faerských ostrovoch.

Aký bol pred tromi rokmi hlavný dôvod výstavby spomínanej výrobnej haly a ako dnes využívate túto halu?

Štefan Roch: Hlavným dôvodom výstavby uvedenej haly bolo rozšírenie výroby a zároveň skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov. Hala je v súčasnosti využívaná pre montáž laminátových dielov a prípravu interiéru pre finalizáciu.

Prečo ste si pre stavbu haly zvolili oceľovú konštrukciu a riešenie od spoločnosti LLENTAB?

Štefan Roch: Riešenie od spoločnosti LLENTAB bolo pre nás najefektívnejšie, a čo sa týka kvality a ceny, bola to pre nás v čase zadania najlepšia ponuka na trhu.

Čo bolo pre vás v čase zadania kľúčové a s akými požiadavkami ste sa obrátili na dodávateľa konštrukcie?

Štefan Roch: Kľúčových pre nás bolo viac parametrov, a to technické riešenie rozponu haly bez stredového stĺpu pri maximálne stanovenej svetlej výške haly. Tvar a dispozícia haly a taktiež požiadavka na povrchovú úpravu oceľovej konštrukcie zinkovaním a celkovú hmotnosť oceľovej konštrukcie.

Ako prebiehali rokovania a aký ste z nich mali dojem?

Štefan Roch: Rokovania od prvej chvíle prebehli na vysokej profesionálnej a ľudskej úrovni. Pán Janočko sa neúnavne snažil vyriešiť všetky naše požiadavky či už technické, alebo požiadavky termínov a dodacej lehoty. Pomohol nám taktiež s riešením dispozície haly, napr. usporiadanie výstupných a vstupných brán, ako aj vnútorných prestupov potrebných pre technológiu výroby. Nemenej dôležité bolo aj riešenie napojenia novej haly na halu pôvodnú.

Ako spätne hodnotíte celkový priebeh stavby?

Štefan Roch: Celkový priebeh stavby bol na výbornej profesionálnej úrovni. Komunikácia s dodávateľom a jeho zástupcami bola veľmi dobrá a dodávky boli plnené načas a v stanovených termínoch. Zvlášť by som chcel poďakovať p. Janočkovi za jeho maximálne úsilie, húževnatý a zodpovedný prístup. Dodnes považujem dodávateľa, spol. LLENTAB a  spoluprácu s p. Janočkom za jednu z najlepších, ktorú sme pri výstavbe haly, ale aj iných projektov mali.

SK0236 ROŠERO – výrobná hala

Technické detaily haly:

Rozmery:
36 x 49 m (šírka x dĺžka)

Výška:
5 m

Strešný plášť:
LLENTAB typ 2LF, dvojplášťový s obojstranne lakovaným a pozinkovaným oceľovým trapézovým plechom

Obvodový plášť:
LLENTAB typ 7, vodorovne montované sendvičové panely

Po úvodnom stretnutí u investora, kde sme si nahrubo prešli požiadavky, sme pripravili základný výkres a následne na ďalších stretnutiach niekoľko ďalších úprav. Aby sa čo najefektívnejšie využil tvar pozemku, ale aj obslužné a exteriérové prístupové materiálové cesty, je pôdorysný rozmer rôzne pouskakovaný. Strecha je sedlová a asymetrická. Hala je na jednej pozdĺžnej strane napojená na existujúci objekt pomocou medzistrešného žľabu a je rozdelená stredovou priečkou. Obsahuje viacero vstupných vrát, stenové polykarbonátové presvetlenie a strešné svetlovody.

Mám rád investorov, ktorí tvoria príbeh svojho podnikania, majú vízie a hľadia aj za roh. Investorov, ktorí sa aktívne zapájajú do tvorby projektu za účelom čo najlepšej technickej prípravy. A som rád, keď môžem byť pri tom. Toto všetko som pri tomto projekte zažil a dodnes spomínam na stretnutia s pánom Rochom ako na stretnutia, kde ma zakaždým čakala nová, aj keď viackrát iba malá technická výzva, ľudské rozhovory a férový obchodný prístup.”

Ing. Radovan Janočko, Obchodný zástupca LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.