Od októbra montujeme tri objekty novej kompostárne pre Mikroregión 11 PLUS v Cíferi.

SK000593/ SK000594/ SK000595 – kompostáreň v Cíferi SO-04, SO-02, SO-03

Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) realizuje Mikroregión 11 PLUS v Cíferi. V rámci tohto projektu sa vybuduje nové regionálne zariadenie na zhodnocovanie zeleného a kuchynského BRKO odpadu formou aeróbnej fermentácie z viacerých obcí mikroregiónu.

Kompostáreň bude využívať moderný technologický systém s využitím intenzívneho prevzdušňovania a hygienizácie zmesi kuchynského a zeleného odpadu.

LLENTAB Slovakia realizuje v rámci projektu svoje oceľové konštrukcie na troch objektoch:

LLENTAB aktuality - Ake oceľové haly sme začali stavať v novembri 2018?

SK000593 BRKO SO-04 CIFER – kompostovací kontajner

Prvý kompostovací kontajner (SO-04) si u nás pre investora objednala stavebná spoločnosť E.C.A., spol. s r. o. z Lučenca. Hala má veľkosť 14,1 x 13,4 m (šírka x dĺžka), odkvapová výška je 5,4 m a najvyššie miesto konštrukcie pultovej strechy so sklonom 3,58 °, typ LLENTAB P4HR, má výšku 6,3 metra. Obvodové steny sú do výšky 4,5 m zo železobetónu, strešný a obvodový plášť LLENTAB typ 0 bez tepelnej izolácie sú z oceľového pozinkovaného lakovaného trapézového plechu.

SK000594 BRKO SO-02 CIFER – prestrešenie oceľovou konštrukciou

Druhý kompostovací kontajner (SO-02) si u nás objednala trnavská stavebná spoločnosť CS, s. r. o. Jeho veľkosť je 10,8 x 13 m (šírka x dĺžka), odkvapová výška bude 5,2 m a najvyššie miesto konštrukcie pultovej strechy so sklonom 3,58 °, typ LLENTAB P4HR, bude mať výšku 5,9 metra. Obvodové steny sú do výšky 4,5 m zo železobetónu, strešný a obvodový plášť LLENTAB typ 0 bez tepelnej izolácie sú z oceľového pozinkovaného lakovaného trapézového plechu.

SK000595 BRKO SO-03 CIFER – prestrešenie

Objednávateľom tretieho objektu (SO-03) je tiež spoločnosť CS, s. r. o. z Trnavy. Prestrešený sklad biologického rozložiteľného odpadu je určený na skladovanie a manipuláciu s materiálom na kompostovanie. Jeho veľkosť bude 30,8 x 16 m (šírka x dĺžka). Odkvapová výška je 6,5 m a najvyššie miesto konštrukcie sedlovej strechy so sklonom 3,58 °, typ LLENTAB S4HR,  má výšku 7,5 metra. Nosnú konštrukciu tvoria otvorené oceľové profily, votknuté do základových pätiek cez rozšírenia múrov, vnorené stĺpy. Stĺpy vynášajú priehradové oceľové väzníky. Opláštenie je riešené len v časti strešných väzníkov z oceľových pozinkovaných lakovaných profilovaných plechov, ktoré je uchytené na oceľových Z profiloch, ktoré je medzi stĺpmi a na väzníkoch. Spojenie všetkých prvkov haly je riešené skrutkami, základové konštrukcie sú betónové. Obvodový a strešný plášť LLENTAB typ 0 nie sú tepelne izolované.

Oceľové konštrukcie navezený materiál