Spoločnosť LLENTAB sa v rámci svojich záväzkov snaží vytvárať optimálne podmienky, pokiaľ ide o minimalizáciu vplyvu na životné prostredie a klímu. Snažíme sa tiež prispievať k efektívnemu využívaniu energie a zdrojov v našich výrobných závodoch aj v projektoch, na ktorých sa podieľame. Preto nás vždy teší, keď spolupracujeme s partnermi, ktorí majú podobné ciele, a ktorí sú lídrami v oblasti udržateľnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie. Jedným z nich je aj spoločnosť STIEBEL ELTRON.

Vízie a zameranie oboch spoločností sú podobné a zhoda v základných cieľoch sa odrazila aj pri výstavbe skladovej haly, ktorú sme postavili pre STIEBEL ELTRON Slovakia, s. r. o. v Poprade v roku 2021.

STIEBEL ELTRON je jednou z najvýznamnejších spoločností v Európe v oblasti technických zariadení budov založených na obnoviteľných zdrojoch energie. Najmodernejšie technológie od STIEBEL ELTRON ponúkajú cestu k dramatickému zníženiu energetických nákladov domácností.

Prostriedkom sú vysoko efektívne systémy, ktoré sú schopné využívať obnoviteľné zdroje energie pre domácnosť po celý rok. Jednou z ciest je využitie tepelných čerpadiel a vetracích systémov s rekuperáciou tepla, ktoré získavajú bezplatnú energiu z okolia a využívajú ju pre ohrev vody, vykurovanie, vetranie a chladenie.

SK000518_STIEBEL_ELTRON_skladova_processed_2580

„Dôvodom stavby haly bolo rozšírenie skladovacích kapacít a zlepšenie skladovacích podmienok vstupného materiálu. Prudký nárast výroby našej spoločnosti kládol požiadavku na rýchlu výstavbu haly a, samozrejme, sme hľadali cenovo efektívne riešenie. Od prvého kontaktu bola spolupráca so spoločnosťou LLENTAB profesionálna. Pán Janočko bol ochotný kedykoľvek poradiť, prípadne navrhnúť riešenia a poskytoval pri príprave nadštandardnú podporu. 

Keďže sme sa do celej stavby pustili na jeseň a spoločnosť LLENTAB mohla začať s montážou tesne pred zimným obdobím, ocenili sme fakt, že bolo možné halu montovať aj v zimnom období, často pri mínusových teplotách. Napriek náročným podmienkam spoločnosť LLENTAB halu odovzdala presne v dohodnutý deň. Ak by sme v budúcnosti opäť plánovali podobnú stavbu, radi sa opäť obrátime na Vašu spoločnosť.“ 

Mgr. Marek Uličný, riaditeľ nákupu v spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia, s. r. o.

Projekt LLENTAB SK000518 STIEBEL ELTRON – technické detaily haly:

Hala má pôdorysný rozmer 38,7 x 40,6 m a jej svetlá výška je 5,5 m. Sedlová strecha má sklon 4°. Obvodový plášť z oceľového pozinkovaného trapézového a obojstranne lakovaného plechu je doplnený o presvetľovacie trapézové lamináty. V obvodovom plášti sú inštalované aj rolovacie vráta a personálne dvere od spoločnosti SPEDOS.

Ochrana životného prostredia je veľmi dôležitá aj pre nás.

LLENTAB je ako významný dodávateľ stavebných prác zodpovedný za výber materiálov, ktoré sú z hľadiska trvalej udržateľnosti a životného prostredia prospešné, a ktoré je možné opätovne použiť alebo recyklovať. Snažíme sa tiež znižovať vplyv na klímu s osobitným dôrazom na spotrebu energie a optimalizáciu spotreby a dopravy materiálov.

Pri výrobe našich oceľových komponentov sú procesy ako je valcovanie, rezanie a dierovanie tie, ktoré si vyžadujú najväčší podiel spotreby energie. Neustále pracujeme na znižovaní spotreby energie a pri prenájme alebo nákupe strojov a zariadení je ekológia jedným z kľúčových faktorov. Vo výrobe tiež vedome pracujeme na obmedzení materiálového odpadu.

Obchodným zástupcom za LLENTAB Slovakia, spol. s r. o. bol Ing. Radovan Janočko, ktorý k realizácii novej haly uviedol:

„Oceľová hala pre STIEBEL ELTRON Slovakia, s. r. o. je presne projekt, kde vieme investorovi preukázať efektivitu konštrukčného systému LLENTAB. Som rád, že som na stretnutiach s  pánom Uličným dokázal zaujať technickým riešením. Skutočnosť, že práce mohli prebiehať aj v zimnom období, je predovšetkým zásluhou technológie LLENTAB. Tá je založená na perfektne zladených prvkoch, montovaných iba pomocou skrutiek, čo – na rozdiel od zváraných spojov – zabezpečuje, že celá oceľová konštrukcia má neporovnateľne vyššiu kvalitu, je odolná proti korózii a navyše môže byť postavená aj pri teplotách pod bodom mrazu. Zaujímavosťou danej haly sú farby strešného a obvodového plášťa korešpondujúce s firemnými farbami koncernu. Výsledkom je esteticky pôsobiaca hala. Je mi cťou, že som mal príležitosť spolupráce s celosvetovým technologickým lídrom v oblasti technických zariadení budov a zelených technológií.“

Ing. Radovan Janočko, obchodný zástupca/ LLENTAB Slovakia spol. s r. o.

Patrik Dodok, obchodný riaditeľ LLENTAB Slovakia, spol. s r. o. k téme udržateľnosti a ochrane životného prostredia dodáva:

dodok

„Výrobky spoločnosti LLENTAB pozostávajú z ocele. Oceľ je prírodná surovina, v prírode sa nachádza ako železná ruda. Výstavba z ocele znamená efektívne využívanie zdrojov planéty, pretože oceľ sa dá recyklovať a opätovne použiť. Keď sa oceľová konštrukcia zbúra, niektoré jej časti sa môžu znovu použiť, buď v pôvodnom stave, alebo po úprave. Žiadny iný konštrukčný materiál nemá rovnako vysokú recyklačnú kapacitu bez škodlivých látok a emisií plynov.“

Patrik Dodok, obchodný riaditeľ/ LLENTAB Slovakia spol. s r. o.