Premium Svensk Lax AB a LLENTAB Group pokračujú v úspešnej spolupráci a podpísali dohodu o projektovaní oceľovej haly pre výrobný a spracovateľský závod lososov vo švédskom Säffle.

Ide o projekt s rozlohou viac ako 58 000 m2, ktorý bude najväčšou a jedinou suchozemskou farmou s chovom lososov vo Švédsku. Skupina LLENTAB už vybudovala v Nórsku niekoľko rybích fariem a od začiatku úzko spolupracovala s Premium Svensk Lax AB na projekte v Säffle. V auguste 2020 dostala spoločnosť Premium Svensk Lax AB od miestnych úradov povolenie na výstavbu a v súčasnosti prebieha spracovanie podkladov pre spoločnosť NRC Group Sweden.

Do projektu bude tiež zapojená renomovaná dánska technologická spoločnosť AKVA Group s bohatými skúsenosťami v oblasti chovu rýb. Skupina LLENTAB navrhne a postaví projekt s využitím kompetencií nórskej a švédskej pobočky. Všetci zúčastnení partneri sa už veľmi tešia na začiatok tohto unikátneho projektu, ktorý je naplánovaný na november 2021.

LLENTAB fish building