Výstavba hál neustále rastie a s jej rozmachom je potrebné hľadať odpovede na negatívne dôsledky nadmernej záťaže dažďovej kanalizácie pri intenzívnom daždi. K už pomerne zložitému povoľovaciemu procesu pribúdajú nové požiadavky na zvýšenú retenčnú schopnosť hál. Odpoveďou na tieto požiadavky je LLENTAB a jeho riešenie pre modré strechy BLUE ROOF. Potvrdzujú to aj skúsenosti jednej z najväčších podnikateľských skupín v Českej republike – ARMEX Group z Děčína.

Spoločnosť ARMEX vznikla v roku 1991 ako veľkoobchod priemyselných armatúr a inštalatérskych potrieb so zameraním sa na predaj na trhu v Českej a Slovenskej republike. Postupne došlo k založeniu niekoľkých dcérskych spoločností, kde je majoritným spoločníkom firma ARMEX HOLDING, a. s. so sídlom v Českej republike. Odbor činnosti bol rozšírený na veľkoobchod s chemickými produktmi, ďalej veľkoobchod s ropnými produktmi, prevádzkovanie čerpacích staníc, predaj elektrickej energie a plynu, development, prenájmy nehnuteľností a ďalšie. Z firmy, pôvodne s tromi zamestnancami, sa počas jej existencie stal subjekt radiaci sa obratom medzi tridsať najväčších v Českej republike a na prvé miesto v Ústeckom kraji. Zakladateľ skupiny ARMEX a predseda predstavenstva ARMEX HOLDING, a. s., Ing. Antonín Hlavsa, stojí aj za rozvojom priemyselno-administratívneho areálu ARMEX Děčín-Folknář.

LLENTAB stavia haly pre ARMEX už niekoľko rokov. Prvá bola postavená v roku 2012, posledné dve už majú modrú strechu BLUE ROOF.

V roku 2018 staval LLENTAB najväčšiu výrobnú halu v areáli ARMEX v Děčíne so zastavanou plochou viac ako 7 000 m2. V rovnakom roku vyrástli v Děčíne aj ďalšie nové skladové priestory. Vlani v auguste začala výstavba dvoch predajných hál so strešným plášťom LLENTAB typ SPHI – fóliovou strechou na trapézovom plechu.

Modré strechy BLUE ROOF so zvýšenou retenciou tvoria: ochranná geotextília, hydroakumulačná vrstva a kačírok. Toto riešenie predstavuje ľahký variant, ktorý je ideálny pre novostavby, a tiež pre rekonštrukcie existujúcich striech. Navyše je to riešenie vhodné pre rozsiahle halové objekty a umožňuje použitie niekoľkých systémových doplnkov. LLENTAB poskytuje pre optimálnu realizáciu aj potrebnú technickú a logistickú podporu.

Dušan Richtr, vedúci správy nehnuteľností a technického dozoru stavieb v spoločnosti ARMEX HOLDING, a. s., hovorí o dôvodoch a skúsenostiach s využitím retenčných modrých striech BLUE ROOF:

„V našom areáli je niekoľko oceľových hál s konštrukciami LLENTAB, hlavným dôvodom je skutočnosť, že LLENTAB je v oceľových konštrukciách jednotkou. Požiadavkou na povinnú retenciu striech sme sa nemuseli najprv zaoberať, keďže väčšina dažďovej vody je u nás odvádzaná do vodného toku pretekajúceho areálom, nie do mestskej kanalizácie. Prvé požiadavky na retenciu dažďovej vody sme boli nútení riešiť pri spomínanej výrobnej hale v roku 2018 – v tom čase sme si ešte vystačili vďaka vhodnej konfigurácii terénu s retenčnou nádržou na vonkajšej zelenej ploche.

Zásadná zmena však nastala pri posledných dvoch halách, ktoré sa začali stavať predošlý rok a boli dokončené teraz na jar. Z požiadavky na regulované obmedzenia odtoku dažďovej vody a zo situácie na stavenisku sme predpokladali, že časť vody musí byť zadržaná samotnou strechou oboch hál. Pri riešení povinnej retencie sa ukázalo, že zelená strecha so sukulentmi je drahá, a že je možné vyriešiť požadovanú retenciu aj bez rastlín v pôde pomocou hydro-akumulačných vrstiev. Zelená strecha je esteticky príťažlivá, ale je drahšia a náročnejšia nielen na údržbu, ale aj na statiku strechy, čo opäť zvyšuje cenu stavby.

Pri starších stavebných povoleniach neexistovala požiadavka na povinnú retenciu, alebo sa to riešilo v rámci dažďovej kanalizácie v areáli, ale pre najnovšie haly nebolo možné splniť požiadavky v tejto oblasti podobným spôsobom. Riešenie s modrou strechou BLUE ROOF nám výrazne pomohlo tým, že splnilo požiadavky vodohospodára, je ľahké, ekonomicky efektívne a môže tiež pomôcť zlepšiť tepelný komfort v halách. Strešná skladba ani interiér takejto haly nezažíva pri striedaní slnečného a daždivého počasia v kratšom období teplotné šoky, pozvoľnejšie odparovanie akumulovanej vody spomaľuje prehrievanie strechy, čo určite viac vyhovuje hydroizolačnej vrstve a snáď to ocenia aj nájomcovia a prevádzkovatelia týchto našich hál.“

Dušan Richtr, vedúci správy majetku a technický dozor stavieb v spoločnosti ARMEX HOLDING, a. s.