Na otázku, koľko denného svetla a v akej intenzite človek potrebuje, nie je jednoduchá odpoveď. Projektant vždy hľadá odpoveď v legislatíve, ktorá určuje, aké osvetlenie je v budovách potrebné na zabezpečenie dostatočného zrakového komfortu. Chronobiológia, ktorá sa zaoberá biorytmami vo vzťahu k času, na to však nedokáže exaktne odpovedať. Napriek tomu je nad slnko jasné, že denné svetlo je jednoducho jedinečné a nenahraditeľné.

Nedostatok kvalitného svetla môže u zamestnancov spôsobovať zhoršenie koncentrácie, únavu, nepohodu, bolesť očí, bolesť hlavy, depresie či iné psychické problémy. Zlé osvetlenie môže byť dokonca jedným z faktorov tzv. syndrómu chorých budov. Nezáleží na tom, či ide o kancelársku budovu alebo priemyselnú výrobu, kde zamestnanci pracujú pri výrobnom páse. Kvalitné osvetlenie v súlade s hygienickými normami potrebuje pre svoju prácu úplne každý.

Legislatíva a hygienické normy pre osvetlenia pracoviska

Konkrétnejšie požiadavky na osvetlenie pracoviska uvádza vyhláška 541/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci (v znení č. 206/2011 Z. z.), ktorá ustanovuje podrobnosti o požiadavkách pre denné osvetlenie pracoviska, umelé osvetlenie pracoviska, združené osvetlenie pracoviska a pracovisko bez denného osvetlenia. Z pohľadu projektanta umelého vnútorného osvetlenia je dôležitá norma STN EN 12 464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta, na základe ktorej sa navrhuje osvetlenie jednotlivých priestorov haly.

Podstatné požiadavky na osvetlenie pracoviska je možné nájsť v nasledujúcich legislatívnych predpisoch a normách:

 • Vyhláška č. 206/2011 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci,
 • STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta,
 • STN EN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky,
 • STN EN 17037 – Denné svetlo v budovách.

Norma STN EN 12464-1 pre osvetlenie vnútorných pracovných priestorov udáva v závislosti od typu práce minimálnu požadovanú intenzitu svetla. Pre väčšinu výrobných hál je to 200 až 300 luxov. Avšak pri sofistikovanejšej výrobe (ako je napr. výroba zbraní, hodiniek či šperkov) to môže byť aj viac ako tisíc luxov, navyše s požiadavkou na osvetlenie s verným podaním farieb.

Hlavné požiadavky na osvetlenie tovární a výrobných hál:

 • studená alebo prirodzená biela farba nainštalovaných svetiel,
 • maximálne využitie prirodzeného svetla (z okien, svetlíkov…),
 • vybrané svietidlá musia zniesť náročné (prašné) prostredie a dostatočne osvetliť montážne linky,
 • osvetlenie musí zvládať dlhú prevádzku (niekedy aj 24 hodín denne),
 • opravy/výmeny pokazených žiaroviek by nemali viesť k zbytočným prestojom – prednosť majú bezúdržbové systémy s vysokosvietivými LED diódami a robustným vyhotovením,
 • možnosť dodatočne nasvietiť dané priestory podľa aktuálnych bezpečnostných a hygienických noriem,
 • inteligentné „smart“ osvetľovacie systémy, ktoré dokážu okrem iného zapnúť a upraviť farbu aj intenzitu osvetlenia podľa užívateľom stanovených požiadaviek,
 • zabezpečenie zrakovej pohody a optimálnych svetelných podmienok pre priemyselnú halu (podľa platnej legislatívy).

Odporúčaná intenzita osvetlenia

Odporúčaná intenzita osvetlenia na pracovisku, alebo presnejšie povedané, hodnoty pre denné a umelé osvetlenie, je individuálna a líši sa v závislosti od nižšie uvedených faktorov:

 • typ pracovnej činnosti, respektíve nároky na presnosť a rýchlosť práce,
 • druh povrchu – či odráža alebo absorbuje svetlo,
 • využitie a vlastnosti pracovnej plochy,
 • technická konštrukcia budovy,
 • prekážky brániace prieniku svetla,
 • farebné prostredie pracoviska,
 • konkrétne zrakové vlastnosti a hendikep jedinca.

Rozhovor s Ing. arch. Lenkou Maierovou, Ph.D., odborníčkou na svetelnú hygienu, nájdete tu.

Svetelná hygiena v halách, montované haly LLENTAB Svetelná hygiena v halách, montované haly LLENTAB