Tradičný dizajn haly s výrazným logom DPD na Bratislavskej ulici v Trenčíne by laikovi napovedal, že depo v Trenčíne postavila doručovacia spoločnosť Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.. Skutočnosť je iná, investorom bola firma Štefan Vanko, s.r.o. z Trenčína, ktorá halu postavila a na základe zmluvy s DPD ju aj v službách tohto  celosvetového poskytovateľa štandardných a expresných balíkových služieb prevádzkuje.

To v prípade DPD nie je nič neobvyklého, naopak – požiadavky zákazníkov v Slovenskej republike sú v súčasnosti zabezpečené centrálnym sortovacím strediskom v Dolnom Hričove a sedemnástimi regionálnymi depami, pričom veľkú väčšinu z nich postavili silní miestni partneri. Hala v Trenčíne pre spoločnosť Štefan Vanko, s.r.o. bola dokončená v júni 2017 a je posledným „prírastkom“ v súčasnej sieti DPD na Slovensku. Investor si pre stavbu vybral konštrukčný systém LLENTAB a do priestoru haly zabudoval okrem centra pre kuriérske a prepravné služby aj administratívne zázemie.

Trenčianske depo DPD
Z nášho pohľadu to bola konštrukčne štandardná hala. Zaujímavý, zložitejší a dlhší bol proces prípravy. S maximálnou možnou mierou sme sa snažili zohľadniť požiadavky investora, p. Štefana Vanka a spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so zreteľom na efektívnosť, funkčnosť a dizajn. Technicky zaujímavé je použitie presvetľovacích pásov v skladanom strešnom plášti, ktoré sme v Trenčíne použili s cieľom zvýšiť objem denného svetla v depe a súčasne udržať náklady na úrovni, ktorá zodpovedala požiadavkám investora. Výsledkom je estetická a funkčná hala.
Miroslav Behina, LLENTAB Slovakia

Hala má základné rozmery 12,7 x 54,5 metrov a jej svetlá výška je 4 metre. V časti haly s administratívnym zázemím je šírka haly 18,7m. Presah strechy 3,0 m, v časti haly s administratívnym zázemím, rozširuje halu na 21,7 m. Presahy strechy 1,5 m, v pozdĺžnych stenách nad vrátami, rozširujú halu na 15,7 m. Konštrukčný systém haly S7HR má sedlovú strechu so sklonom 7°. Strešný plášť LLENTAB typ 4 tvorí obojstranne pozinkovaný oceľový trapézový plech TP 46 zo strany exteriéru a IP 18 zo strany interiéru. Izolačnou vrstvou strešného plášťa je 200 mm minerálnej vlny. Exteriérovou vrstvou obvodového plášťa je horizontálne kladený oceľový trapézový plech IP 18 a izoláciou je 150 mm minerálnej vlny. V časti pre administratívne zázemie je interiérová povrchová vrstva obvodového plášťa, oceľový plech IP 18, nahradená sadrokartónovým obkladom. Vzhľadom k zameraniu budovy ako distribučného centra neprekvapí vysoký počet dverí a vrát v obvodovom plášti – celkom je ich až 25. Vysoký komfort pre pracovníkov depa vytvárajú strešné presvetľovacie pásy s rozmerom 1 400 x 5000 mm (18 ks), ktoré privádzajú do interiéru denné svetlo.

Dlhé roky som pracoval ako kuriér DPD a vedel som, čo je pre DPD pri stavbe haly dôležité. Na druhej strane som nikdy predtým podobnú halu ako investor nestaval, takže mať vedľa seba silného dodávateľa, ako bol LLENTAB, bolo kľúčom k úspechu. Ľudia z LLENTABU stáli pri mne po celú dobu prípravy a nebol problém, aj keď sa musel upravovať projekt či riešiť jeho financovanie. Samotná výstavba prebiehala bez akýchkoľvek problémov a dnes hala slúži k plnej spokojnosti mňa aj DPD.
Štefan Vanko, investor haly

Na záver dávame slovo ing. Petrovi Pavukovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, teda firme, ktorej logo zdobí strešný plášť trenčianskej haly. Pri rozhovore sme sa nesústredili na samotný objekt depa v Trenčíne, ale hlavne na súčasnosť a blízku budúcnosť spoločnosti DPD na Slovensku.

Na slovenskom trhu pôsobí DPD už 16 rokov a za to obdobie ste sa stali nie len jednou z najväčších kuriérskych spoločností na Slovensku, ale dlhodobo si udržiavate aj pozíciu lídra v inováciách. Na čo sa DPD SK zameria v blízkej budúcnosti, aké sú vaše plány a ciele?

„Pre nás je v súčasnosti kľúčový rozvoj našej siete tak, aby sme boli pripravení na rast, ktorý očakávame. Napriek existencii množstva e-shopov má slovenský trh stále veľký potenciál pre rozvoj elektronického obchodu. Napríklad v Nemecku je priemerný ročný objem balíkov na obyvateľa 20, u nás na Slovensku sú to 4 balíky. Stále tu vidíme  priestor na expanziu a časť našej produktovej štruktúry zameriavame aj na vývoj služieb, ktoré zvyšujú komfort pri doručení zásielky príjemcovi na súkromnú adresu, ale gro nášho biznisu sú stále firemné zásielky, dodávky tovaru či náhradných dielov, teda segment B2B.

 Ako hodnotíte súčasnú sieť sedemnástich pobočiek vo svetle vašich aktuálnych cieľov a potrieb?

„Našu súčasnú sieť považujem za vyváženú, ale nie za konečnú. Hustotou siete reagujeme na veľkosť a požiadavky trhu, ale musíme zohľadňovať aj budovanie dopravnej infraštruktúry. Napríklad v minulý rok otvorenom depe v Trenčíne máme kapacitu na 30 kuriérov. Dobre dostupná Žilina je vzdialená len 80 km, ale Trenčín je krajské mesto a má potenciál všetkých našich kuriérov „uživiť“.“

Takže aktuálnym cieľom je pre vás orientovať sa na rastové segmenty trhy a udržať pritom najvyšší štandard služieb a kvality, ktorý je pre DPD tak charakteristický?

„Áno, a súčasne chceme naučiť ľudí, že za kvalitu služieb je potrebné aj primerane zaplatiť. Sústavne vyhodnocujeme efektivitu doručovania, šetríme napríklad prechodom na moderné systémy vykurovania (tepelné čerpadlá) a osvetlenia v depách (LED zdroje), ale nákladové vstupy vrátane miezd neklesajú, často naopak rok od roka rastú. To samozrejme musíme zohľadniť aj v cenách služieb. Nie je možné znižovať ceny doručovania, udržiavať kvalitu systému na požadovanej úrovni, vyvíjať nové služby a to všetko pri dlhodobo sa zvyšujúcich nákladoch všetkých našich vstupov. Podporujeme miestne podnikanie – naši kuriéri nie sú zamestnanci, ale živnostníci, naše depá z veľkej väčšiny stavajú v roli investorov miestni podnikatelia. Ideme cestou decentralizácie, nemáme jedného dodávateľa, o ktorom sa rozhoduje v nadnárodnej centrále, veľa vecí sa rieši u nás doma, na národnej úrovni.“

 To znamená, že investor novej pobočky je samostatný a vyberá si riešenie haly vrátane konštrukčného systému sám?

„My aj investor máme spoločný cieľ – maximálne zjednodušiť manipuláciu s balíkom. Rozmery, tvar a vzhľad pobočiek je jednotný, ten máme definovaný našimi smernicami a dodržuje sa. Samozrejme sú výnimky, pretože niektoré pobočky nevyrástli na zelenej lúke a prispôsobovali sa existujúcim budovám – tak je to napríklad tu v Bratislave. Ale našim dlhodobým rastom a s ním spojeným otváraním nových pobočiek (zmienim napríklad pobočky v Košiciach, Trnave, Banskej Bystrici alebo posledná v Trenčíne) už vznikajú len nové objekty, ktoré sa stavajú podľa jednotných štandardov. Konštrukčný systém nepredpisujeme, to nechávame na voľbe investora haly, ale keď máme dobré skúsenosti z výstavby či fungovania tej ktorej pobočky, samozrejme ich odovzdáme ďalším investorom. Naším zámerom nie je vlastniť budovy (s výnimkou tých strategických), ale sústrediť sa na samotné služby zákazníkom. Je to pritom prínosné aj pre lokálnych podnikateľov. Práve pri stavbe haly v Trenčíne sme pánovi Vankovi ako investorovi odporúčali dať dôraz na osvetlenie haly, aby v nej bolo denné svetlo. A som rád, že sa to podarilo zrealizovať k plnej spokojnosti obidvoch strán.“

Rozumiem tomu tak, že vám ide o dlhodobé investície?

„Áno, sme pevnou súčasťou slovenského trhu a aj investorom radíme, že lepšie je pri stavbe haly trochu zainvestovať do moderných konštrukčných, vykurovacích či osvetľovacích systémov a potom každoročne platiť menej za energie, spojené s fungovaním depa. Dôležitá je aj ochrana životného prostredia – práve preto sa zameriavame na neutralizáciu dopadu nášho podnikania na životné prostredie. Vyhodnocujeme aj zaťaženie životného prostredia, spojené s prevádzkou pobočiek DPD pri ich bežnej pracovnej činnosti. Okrem kompenzácie CO2, vylúčeného do ovzdušia, sa naša spoločnosť zameriava aj na priame znižovanie tvorby emisií. DPD je napríklad prvou kuriérskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila vlani do dennej prevádzky v Bratislave elektrické dodávky Voltia eNV200 Maxi, špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie. Našim cieľom je, aby sme v dlhodobom horizonte vo viacerých väčších slovenských mestách nasadili tento typ elektrických dodávok a prispeli tým k šetreniu ovzdušia.“

Trenčianske depo DPD