Objednávateľom a investorom novej skladovej a administratívnej haly je spoločnosť Kufferath, s. r. o. z Nitry. Tá je významnou súčasťou medzinárodnej skupiny Kufferath Group so sídlom  v Moers Genend v spolkovej krajine Severné Porýnie – Vestfálsko (Nemecko), orientovanej na výrobu testovacej techniky pro automobilový priemysel. V Nitre sa nachádza, rovnako ako v nemeckej centrále, jedno z európskych výrobných centier Kufferath Group.

SK000579 KUFFERATH NR, výrobno-skladovacia hala + administratívna časť, Nitra

Novú halu budú po dokončení tvoriť dva objekty:

Skladovacia časť má pôdorys 15 x 38,8 m (dĺžka x šírka) a jej pultová strecha LLENTAB P4HR má sklon 4 °.

Časť pre administratívu má veľkosť 11,7 x 11,8 m a má tiež pultovú strechu so sklonom 4 °.

Rovnaké sú aj výšky – hala má v najvyššom mieste konštrukcie výšku 6,7 m.

SK000579-KUFFERATH-NR-photo-1

Strešný plášť LLENTAB typ 2LF, použitý pri objekte pre sklad, bude tepelne izolovaný (minerálna vlna s hrúbkou 250 mm) a bude obojstranne opláštený oceľovým pozinkovaným lakovaným trapézovým plechom.

V administratívnej časti bude strešný plášť LLENTAB typ 4, krytinou bude tiež trapézový plech, ale vrstva izolácie bude hrubšia (300 mm) a podhľad bude opláštený sadrokartónom.

Obvodový plášť LLENTAB typ 4F bude z oboch strán opláštený oceľovým pozinkovaným lakovaným trapézovým plechom, tepelná izolácia bude z minerálnej vlny s hrúbkou 150 mm v skladovej časti a 200 mm v administratívnej časti.

SK000579-KUFFERATH-NR-photo-4
SK000579-KUFFERATH-NR-photo-2.
SK000579-KUFFERATH-NR-photo-5

Súčasťou haly pre administratívu bude vstavané podlažie s úžitkovou nosnosťou 300 kg/m2 a plochou 11,5 x 11,3 m (130 m2).

Vstavané podlažie je plánované vo výške 3,2 m a jeho nosnú časť bude tvoriť oceľová konštrukcia (360 mm) a nosný trapézový plech (45 mm).

Podklad 2. nadzemného podlažia bude z betónovej zálievky (55 mm), podhľad 1. nadzemného podlažia bude z SDK dosiek (40 mm).

SK000579-KUFFERATH-NR-photo-3