Investorom a objednávateľom novej haly z oceľových konštrukčných prvkov LLENTAB je spoločnosť FINECON, s. r. o. z Bratislavy. Zámerom je rozšírenie pracovných a skladovacích priestorov. Halu staviame ako prístavbu existujúcej budovy pre administratívu a sklad v areáli firmy FINECON, v mestskej časti Vajnory. Strešný a obvodový plášť haly sú tepelne izolované, hala je dvojpodlažná a bude mať tri funkčne odlišné časti – výrobu/prevádzku, sklad a administratívu.

SK000578 FINECON, skladová hala, Bratislava

Premena z obchodnej firmy na spoločnosť s vlastnou výskumno-vývojovou základňou a výrobou

Spoločnosť FINECON vznikla v roku 1992 ako obchodná firma v oblasti priemyselných chemikálií. O rok na to svoje podnikanie rozšírila o aktivity chemických špecialít pre úpravu kotlových, chladiacich a technologických vôd. V tejto oblasti si vybudovala významné postavenie vďaka vlastnej výskumno-vývojovej základni, ktorá jej umožňuje ponúknuť svojim zákazníkom riešenie „šité na mieru“ ako aj profesionálnemu servisu, ktorý poskytuje svojim zákazníkom.

Neskôr svoje obchodné aktivity rozšírila o distribučnú a poradenskú činnosť v oblasti surovín pre kozmetický priemysel. Tretia činnosť spoločnosti, práca v oblasti urýchlenia rozkladu organických nečistôt, má výrazne ekologický charakter.

Dnes pracuje spoločnosť FINECON vo vlastných administratívnych, výrobných a skladových priestoroch. Súčasťou firmy je laboratórium pre vstupnú a výstupnú kontrolu a oddelenie vývoja a aplikačného výskumu. Spoločnosť pôsobí nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí.

Dvojpodlažná prístavba k existujúcemu objektu

Ten slúži firme FINECON ako administratíva a sklad a je tvorený z pôvodnej dvojpodlažnej stavby a dvoch jednopodlažných prístavieb. Jeho veľkosť je 30,9 x 13,1 m s jednopodlažnými prístavbami, celkový rozmer je 36,95 x 20,86 m (dĺžka x šírka). V súčasnosti montovaná novostavba je navrhnutá ako dvojpodlažná hala, zastrešená šikmou sedlovou strechou so sklonom 7 °. Pôdorysný tvar je obdĺžnikový, s rozmermi 30,9 x 19,2 m (dĺžka x šírka). Výška novej prístavby v najvyššom mieste konštrukcie je 10,2 m.

Hala bude po dokončení tvoriť jeden celok, rozdelený na tri funkčne odlišné prevádzky. Funkčné časti budú výroba – prevádzka, skladovanie a administratíva. Do novej haly  sa bude vstupovať z existujúceho objektu a existujúcej komunikácie. V rámci interiéru, na prízemí, bude sklad prepojený prejazdnou bránou. Na poschodí budú priestory prepojené priechodom. Strešný plášť LLENTAB typ 2LF bude po dokončení tvoriť oceľový plech, izoláciou bude 250 mm vrstva minerálnej vlny. Stenový plášť LLENTAB typ 7F bude z horizontálne kladených sendvičových panelov.