V novembri sme dokončili montáž troch objektov novej kompostárne pre Mikroregión 11 PLUS v Cíferi.

SK000593/ SK000594/ SK000595 – kompostáreň v Cíferi SO-04, SO-02, SO-03

Montáž zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), ktorého  investorom bol Mikroregión 11 PLUS v Cíferi, sa uskutočnila v krátkom čase. Nová kompostáreň bude využívať moderný technologický systém s využitím intenzívneho prevzdušňovania a hygienizácie zmesi kuchynského a zeleného odpadu.

LLENTAB Slovakia v Cíferi zhotovil svoje oceľové konštrukcie na troch objektoch:

oceľové konštrukcie LLENTAB - kompostáreň
kompostáreň s využitím oceľových konštrukcií
oceľové konštrukcie použité pri výstavbe kompostárne

SK000593 BRKO SO-04 CIFER – kompostovací kontajner

Objednávateľom prvého kompostovacieho kontajnera (SO-04) bola stavebná spoločnosť E.C.A. spol. s r. o. z Lučenca. Kontajner má veľkosť 14,1 x 13,4 m (šírka x dĺžka), odkvapová výška je 5,4 m a najvyššie miesto konštrukcie pultovej strechy so sklonom 3,58 °, typ LLENTAB P4HR, má výšku 6,3 metra. Obvodové steny sú do výšky 4,5 m zo železobetónu, strešný a obvodový plášť LLENTAB typ 0 bez tepelnej izolácie sú z oceľového pozinkovaného lakovaného trapézového plechu.

SK000594 BRKO SO-02 CIFER – zastrešenie oceľovou konštrukciou

Objednávateľom zastrešenia oceľovou konštrukciou LLENTAB pri druhom kompostovacom kontajneri (SO-02) bola trnavská stavebná spoločnosť CS, s. r. o. Jeho veľkosť je 10,8 x 13 m (šírka x dĺžka), odkvapová výška je 5,2 m a najvyššie miesto konštrukcie pultovej strechy so sklonom 3,58 °, typ LLENTAB P4HR, má výšku 5,9 metra. Obvodové steny sú do výšky 4,5 m zo železobetónu, strešný a obvodový plášť LLENTAB typ 0 bez tepelnej izolácie sú z oceľového pozinkovaného lakovaného trapézového plechu.

SK000595 BRKO SO-03 CIFER – zastrešenie

Objednávateľom tretieho objektu (SO-03) bola tiež spoločnosť CS, s. r. o. z Trnavy. Zastrešený sklad biologického rozložiteľného odpadu je určený na skladovanie a manipuláciu s materiálom na kompostovanie. Jeho veľkosť je 30,8 x 16 m (šírka x dĺžka). Odkvapová výška je 6,5 m a najvyššie miesto konštrukcie sedlovej strechy so sklonom 3,58 °, typ LLENTAB S4HR, má výšku 7,5 metra. Obvodový a strešný plášť LLENTAB typ 0 nie sú tepelne izolované.

Z viac ako 10 000 projektov LLENTAB v Európe si môžete pozrieť takmer 2 000 z nich zrealizovaných v rámci ČR a SR  – viac v našich referenciách.