Investorom a objednávateľom skladovej haly bola spoločnosť FURNI FINISH, spol. s r. o. so sídlom v obci Tupá – Chorvatice/ okres Levice. Novú skladovú a administratívnu halu sme dokončili aj pre spoločnosť Kufferath s. r. o. z Nitry

SK000584 FURNI FINISH TUPA, skladová hala, obec Tupá

Hala sa nachádza v miestnom priemyselnom parku neďaleko mesta Šahy a jej užívateľom bude spoločnosť AIS Automotive Interior Systems Slovakia s. r. o. Nový sklad bude slúžiť predovšetkým na uskladnenie komponentov pre výrobu.

Nová skladová hala z oceľových konštrukcií LLENTAB má pôdorys  48,3 x 60,7 m (šírka x dĺžka). Jednoloďová hala má sedlovú strechu so sklonom 4 °.

Skladová hala LLENTAB

Strešný plášť LLENTAB typ 2LF je tepelne izolovaný (fúkaná izolácia v hrúbke 300 mm) a krytinou je oceľový pozinkovaný lakovaný trapézový plech. Ten je použitý aj na podhľad strešnej konštrukcie. Výška haly pri hrebeni strechy je 10,8 m.

Obvodový plášť LLENTAB typ 7F je z vodorovne kladených tepelnoizolačných sendvičových panelov s jadrom z minerálnej vlny s hrúbkou 200 mm. Okná na obvodom plášti sú plastové s izolačným trojsklom, vonkajšie dvere sú hliníkové a garážové brány sekčné s tepelnou izoláciou.

Dielo obsahuje aj realizáciu opatrení pre zvýšenie požiarnej odolnosti konštrukcie haly a opláštenia.

Skladová oceľová hala
skladová oceľová hala v obci Tupá

SK000579 KUFFERATH NR, výrobno-skladovacia hala + administratívna časť, Nitra

Novú skladovú a administratívnu halu SK000579 sme dokončili aj pre spoločnosť Kufferath s. r. o. z Nitry. Tá je významnou súčasťou medzinárodnej skupiny Kufferath Group so sídlom  v Moers Genend v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko (Nemecko), orientovanej na výrobu testovacej techniky pre automobilový priemysel. V Nitre sa nachádza, rovnako ako v nemeckej centrále, jedno z európskych výrobných centier Kufferath Group.

Novú halu tvoria dva objekty – skladovacia časť má pôdorys 15 x 38,8 m (dĺžka x šírka) a jej pultová strecha LLENTAB P4HR má sklon 4 °. Časť pre administratívu má veľkosť 11,7 x 11,8 m a má tiež pultovú strechu so sklonom 4 °. Rovnaké sú aj výšky – hala má v najvyššom mieste konštrukcie výšku 6,7 m.

Strešný plášť LLENTAB typ 2LF, použitý pri objekte pre sklad, je tepelne izolovaný (minerálna vlna s hrúbkou 250 mm) a je obojstranne opláštený oceľovým pozinkovaným lakovaným trapézovým plechom.

V administratívnej časti je inštalovaný strešný plášť LLENTAB typ 4, krytinou je tiež trapézový plech, ale vrstva izolácie je hrubšia (300 mm) a podhľad je opláštený sadrokartónom.

Obvodový plášť LLENTAB typ 4F je z oboch strán opláštený oceľovým pozinkovaným lakovaným trapézovým plechom, tepelná izolácia je z minerálnej vlny s hrúbkou 150 mm v skladovej časti a 200 mm v administratívnej časti.

Súčasťou haly pre administratívu je vstavané podlažie s úžitkovou nosnosťou 300 kg/m2 a plochou 11,5 x 11,3 m (130 m2). Vstavané podlažie je realizované vo výške 3,2 m a jeho nosnú časť tvorí oceľová konštrukcia (360 mm) a nosný trapézový plech (45 mm).

Podklad 2. nadzemného podlažia je z betónovej zálievky (55 mm), podhľad 1. nadzemného podlažia je z SDK dosiek (40 mm).

Oceľová hala pre Kufferath
Oceľová hala pre Kufferath
nová oceľová hala LLENTAB v Nitre