Investorom a objednávateľom novej haly z oceľových konštrukčných prvkov LLENTAB bola spoločnosť FINECON, s. r. o. z Bratislavy. Jej zámerom bolo rozšíriť pracovné a skladovacie priestory. Budova stojí  v areáli firmy FINECON, v mestskej časti Vajnory. Halu sme realizovali vo forme prístavby existujúcej budovy pre administratívu a sklad.

SK000578 FINECON, skladová hala, Bratislava

prístavba z oceľových konštrukcií pre sklad a administratívu

Dvojpodlažná prístavba nadväzuje na existujúci objekt a bude slúžiť firme FINECON ako administratíva a sklad.

Nová prístavba, dokončená v novembri 2023, má dve podlažia a je zastrešená šikmou sedlovou strechou so sklonom 7 °. Pôdorysný tvar je obdĺžnikový s rozmermi 31 x 19 m (dĺžka x šírka). Nová prístavba má v najvyššom mieste konštrukcie výšku 10,2 m.

Nová hala tvorí s pôvodným objektom jeden celok, ktorý je rozdelený na tri funkčne odlišné prevádzky: výroba, sklad a administratíva.

V rámci interiéru je sklad na prízemí prepojený prejazdnou bránou. Na poschodí sú priestory prepojené priechodom. Strešný plášť LLENTAB typ 2LF tvorí oceľový plech, strechu tepelne izoluje 250 mm vrstva minerálnej vlny. Stenový plášť LLENTAB typ 7F je z horizontálne kladených sendvičových panelov.

prístavba z oceľových konštrukciíí

Do novej haly  sa vstupuje z existujúceho objektu a existujúcej komunikácie.

oceľové konštrukcie - prístavba
dvojpodlažná prístavba z oceľových konštrukcíí LLENTAB
oceľová konštrukcia pre prístavbu

Z viac ako 10 000 projektov LLENTAB v Európe si môžete pozrieť takmer 2 000 z nich zrealizovaných v rámci ČR a SR  – viac v našich referenciách.