V obci Zavar v okrese Trnava v areáli PSA sme začali s realizáciou prístavby haly NOVARES. Novú skladovú halu s administratívnou časťou staviame v Nových Zámkoch, neizolovaný sklad s prístreškom montujeme od decembra v obci Gerlachov.

 

SK000561 NOVARES SO – 04

Objednávateľom novej haly v obci Zavar v okrese Trnava je stavebná spoločnosť NOVOSEDLÍK SK, s. r. o. z Nitry, investorom spoločnosť Novares Slovakia Automotive, s. r. o., ktorá v Slovenskej republike prevádzkuje výrobný závod na výrobu plastových dielcov predovšetkým pre automobilový priemysel (PCA, BMW, VW). Hlavným zameraním spoločnosti je produkcia interiérových a exteriérových plastových dielov – komponentov pre výrobu automobilov. Nová prístavba LLENTAB je súčasťou modernizácie závodu, v rámci ktorej vznikajú pri výrobno-skladovej hale s administratívnou budovou z roku 2016 nové skladové a manipulačné priestory výrobného závodu, rozširuje sa administratívna časť a upravujú sa areálové komunikácie a inžinierske siete. Hala pre sklad použitých obalov má veľkosť 19,6 x 37,3 m a jej vnútorná svetlá výška bude 6,5 m. Na pultovej streche so sklonom 6° bude inštalovaný neizolovaný strešný plášť LLENTAB typ 0 s krytinou z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu, na rube strešnej krytiny bude vrstva proti odkvapkávaniu vlhkosti (NCD). Obvodový plášť novej prístavby haly bude tvoriť kombinácia neizolovaného plášťa LLENTAB typ 0 a izolovaného plášťa LLENTAB typ 4F. Obvodový plášť bude zo zvislo kladeného obojstranne pozinkovaného a lakovaného oceľového trapézového plechu, tepelnou izoláciou časti plášťa LLENTAB typ 4F na štítových stenách bude 150 mm minerálnej vlny. Stĺpy budú kapotované estetickým krycím plechom, stĺpy nesúce obvodový plášť LLENTAB typ 4F s požiarnou odolnosťou EW 15 (stĺpy majú R 15) budú kapotované sadrokartónom a krycím plechom. Hala bude po celej svojej dĺžke „po vode“ napojená na existujúci objekt spoločnosti Novares Slovakia Automotive, s. r. o.

SK000559 GEMMA SO 03 – C

Objednávateľom a investorom novej haly s administratívnou časťou v Nových Zámkoch je spoločnosť GEMMA stavebná firma, a. s. so sídlom v Bratislave. Nová hala má veľkosť 20,4 x 18,1 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška bude 5 m. Na sedlovej streche so sklonom 7° bude inštalovaný strešný plášť LLENTAB typ 2LF s krytinou z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu, na rube strešnej krytiny je vrstva proti odkvapkávaniu vlhkosti (NCD). V podhľade pod väzníkom bude 250 mm vrstva fúkanej izolácie. Obvodový plášť novej haly LLENTAB typ 4F mimo stien administratívnej časti bude zo zvislo kladeného obojstranne pozinkovaného a lakovaného oceľového trapézového plechu, tepelnou izoláciou bude 150 mm minerálnej vlny. Na stenách v administratívnej časti haly bude vodorovne kladený obojstranne pozinkovaný a lakovaný oceľový trapézový plech, izoláciou bude 150 mm vrstva minerálnej vlny. Na stenách v časti haly pre administratívu bude na vnútornej vrstve namiesto oceľového trapézového plechu SDK obklad.

SK000547 GASTROBAL

Objednávateľom a investorom nového neizolovaného skladu s prístreškom v obci Gerlachov je spoločnosť GASTROBAL,  s. r. o. so sídlom v Gerlachove.

Produktové portfólio firmy tvoria v súčasnosti predovšetkým produkty pre hotelové, reštauračné a gastro zariadenia, školy, priemyselné podniky, čerpacie stanice a ostatné prevádzky.

SK000547 Gastrobal - referencie LLENTAB montované oceľové haly

V ponuke spoločnosti je profesionálna papierová hygiena, zásobníky a dávkovače, hygienické, čistiace a upratovacie potreby, priemyselná čistiaca chémia, obalové materiály, hotelový a reštauračný inventár, hotelová kozmetika a hotelové a gastro doplnky.

Sklad bude mať pôdorys 11,1 x 22 m (šírka x dĺžka) a jeho vnútorná výška pod väzníkom bude 5 m. Strecha bude sedlová so sklonom 7° a jej strešný plášť LLENTAB typ 0 bude podobne ako obvodový plášť LLENTAB typ 0 z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu. Steny skladu budú presvetlené trapézovým laminátom, súčasťou diela budú tiež sekčné priemyselné vráta. Na pozdĺžnej strane haly bude realizovaný presah strechy – prístrešok s rozmermi 3 x 22 m.