Spolupráca s firmou GEMMA stavebná firma, a. s. sa datuje už od roku 2019. Na konci augusta toho roku sme pre ňu dokončili prvé vinárske projekty v Nových Zámkoch, v apríli 2022 sa ich počet rozšíril o projekt novej haly s administratívnou časťou a o medzihalu. V daných priestoroch bude prebiehať výroba vína a skladovanie hotových produktov.

SK000558 GEMMA SO 01-02 / SK000559 GEMMA SO 03-C 

V apríli 2022 sme pre GEMMA stavebná firma, a. s. dokončili v Nových Zámkoch medzihalu a novú halu s administratívnou časťou.

Medzihala má rozmery 8,5 / 26,5 m x 18,3 / 31,8 m (šírka x dĺžka), vnútornú výšku 7 m a sedlovú strechu so sklonom 4°. Obvodový a strešný plášť sú rovnaké ako na hale SK0268 z roku 2019 – strešný je LLENTAB typ 2LF, obvodový LLENTAB typ 4F. Zmenila sa len izolačná vrstva pod väzníkmi, kde je až 250 mm fúkanej izolácie. Hala je napojená na existujúce dve haly.

Hala s administratívnou časťou má veľkosť 20,4 x 18,1 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška je 5 m. Na sedlovej streche so sklonom 7° je tiež inštalovaný strešný plášť LLENTAB typ 2LF s krytinou z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu, na rube strešnej krytiny je vrstva proti odkvapkávaniu vlhkosti (NCD). V podhľade pod väzníkom je 250 mm vrstva fúkanej izolácie. Obvodový plášť tejto haly sa tiež nelíši (LLENTAB typ 4F). Mimo stien administratívnej časti je obvodový plášť zo zvislo kladeného obojstranne pozinkovaného a lakovaného oceľového trapézového plechu. Na stenách v administratívnej časti haly je vodorovne kladený obojstranne pozinkovaný a lakovaný oceľový trapézový plech. Na stenách v časti haly pre administratívu je na vnútornej vrstve namiesto oceľového trapézového plechu sadrokartónový obklad.

Obidve vyššie spomenuté diela obsahujú aj realizáciu opatrení pre zvýšenie požiarnej odolnosti konštrukcie haly a opláštenia. Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy a obvodových stĺpov je R 30, strešný plášť má odolnosť EI 30 D1, požiarna odolnosť obvodového plášťa je EW 30/EI 30 D1.

Koncom augusta 2019 sme v danom areáli v spolupráci s GEMMA stavebnou firmou dokončili dve haly.

V lete 2019 vyrástli v areáli dve haly, pričom jedna z nich zahŕňala aj administratívnu časť.

Menšia hala (SK0270) má rozmery 12 x 30,1 m a výšku 4,5 m. Jej strecha je sedlová so sklonom 7°. Izolovaný obvodový plášť LLENTAB typ 4F ponúkol investorovi nielen dobré tepelno-izolačné vlastnosti, ale aj vysokú odolnosť, ľahkú údržbu a opravy či jednoduché stavebné úpravy (napr. zabudovanie nových okien alebo vrát). Druhú väčšiu halu (SK0268) tvoria dva objekty: halová časť má veľkosť 15/18,8 x 30/15,5 m (šírka x dĺžka) a vnútornú výšku 4,7 m, administratívna časť má rozmery 19,9 x 16,0 m a výšku 5,8 m. Oba objekty majú rovnaký typ strechy, identický je aj strešný a obvodový plášť. Strecha je pultová so sklonom 4°.

Strešným plášťom halovej a administratívnej časti budovy je strešný plášť LLENTAB typ 2LF s krytinou z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu, na rube strešnej krytiny je vrstva proti odkvapkávaniu vlhkosti (NCD). V podhľade pod väzníkom je 200 mm vrstva fúkanej izolácie s požiarnym certifikátom. V kombinácii s obvodovým plášťom LLENTAB typ 4F je optimálne riešenie nielen z pohľadu požiarneho alebo estetického (vnútorný priestor je „čistý“, bez viditeľnej nosnej konštrukcie), ale aj z hľadiska úspory prevádzkových nákladov na vykurovanie objektov. Použitá kombinácia obvodového a strešného plášťa totiž významne redukuje objem vykurovaného priestoru haly. V administratívnej časti je ako spodná vrstva použitý sadrokartónový podhľad, zatiaľ čo v halovej časti tvorí túto vrstvu oceľový trapézový plech. Súčasťou diela je vnútorná deliaca stena s požiarnou odolnosťou EI30 DP1 zo zvislo kladeného oceľového trapézového plechu a vstavané podlažie s plochou 233 m2 (15 x 15,5 m) a úžitkovou nosnosťou 250 kg / m2. Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy, obvodových stĺpov, stĺpov deliacej steny a poschodia je R30, strešného plášťa EI30 DP1 a obvodového plášťa EW 30/EI30 DP1.

Ďalšie dokončené projekty v predošlých mesiacoch nájdete tu.