Pre Kremnickú banskú spoločnosť, s.r.o. z Kremnice realizujeme prestrešenie dvora o veľkosti 12,5 x 42,8 m. Vnútorná výška je 4,5 m, strecha je pultová so sklonom 4°. Skladová hala má neizolovanú strechu zo strešnou krytinou z oceľového trapézového plechu, zvislo kladený oceľový trapézový plech je použitý na stenách objektu. Prístrešok je „po vode“ napojený na existujúce budovy v obidvoch pozdĺžnych stranách. Strecha je presvetlená svetlíkom z trapézového laminátu o veľkosti 40,3 x 1,2 m, na stenách sú okenné pásy z rovnakého materiálu o veľkosti 1,8 x 1,2 m (2 ks).

Druhú halu, ktorú chceme za júl medzi rozpracovanými projektami predstaviť, je skladová hala pre investora Fragokov-Export, výrobné družstvo z Prešova, ktorú ako generálny dodávateľ objednala spoločnost MYA, s.r.o. z Prešova. Fragokov – export, výrobné družstvo má viac ako 60 – ročnú tradíciu v oblasti strojárskej výroby a nástrojárskych činností a v súčasnosti exportuje viac ako 85 % svojej produkcie do krajín Európskej únie. Nová skladová hala o veľkosti 20 x 40 m a svetlou výškou 5 m bude po dokončení pokrytá na streche sendvičovými panelmi RUUKKI bez požiarnej odolnosti, stenové opláštenie tvoria tiež panely RUUKKI (bez požiarnej odolnosti). Strešný plášť presvetlia svetlíky v dĺžke 17,7 (1 ks) a 20,2 m (1 ks), súčasťou projektu sú tiež stavebné otvory pre vráta (3 ks).

Začaté oceľové haly LLENTAB - júl 2018