Ing. arch. Vít Dušek nie je výhradným propagátorom oceľových konštrukcií. Florbalová hala v Prahe-Kobylisiach bola prvá, ktorá bola s využitím systému LLENTAB podľa jeho návrhu postavená. Zaujímalo nás, čo viedlo jeho tím práve k projektu s oceľovou konštrukciou a aké by malo byť základné desatoro investora športovej haly.

V akej fáze ste do projektu športovej haly v Prahe-Kobylisiach vstúpili vy ako Atelier Genesis?

Už pôvodný projekt do úrovne stavebného povolenia počítal s jednoduchou a lacnou oceľovou halou, a my sme na túto myšlienku pri návrhu novej športovej haly nadviazali. V pôvodnom projekte sa však počítalo napríklad s vykurovaním plynovými žiaričmi, nebola tam vyriešená akustika, vetranie a pod. Bolo vydané územné rozhodnutie a prebiehalo stavebné konanie. Dostali sme sa tak pred úlohu vytvoriť halu, ktorá bude v reláciách územného rozhodnutia, a tak nebolo možné zmeniť pôdorysnou veľkosť, výšku, čím bolo výsledné riešenie samozrejme ovplyvnené. Potreba upraviť projekt znamenala, že rozpočet bude napnutý a bude potrebné hľadať také riešenie, ktoré bude túto skutočnosť rešpektovať. Práve preto sme začali uvažovať o oceľovej konštrukcii LLENTAB. Z predchádzajúcich rokovaní sme mali podklady, z ktorých bolo zrejmé, že vzhľadom na subtílnosti konštrukcia vychádza o niečo lacnejšie ako iné konkurenčné systémy. Druhým podstatným faktom bolo, že použitie materiálov na opláštenie strechy umožňuje v tomto systéme riešiť časť akustických opatrenia bez nutnosti aplikácie dodatočného akustického podhľadu. Tieto skutočnosti sme chceli využiť, a preto sme sa rozhodli pre LLENTAB. Samozrejme sme rôzne konštrukčné systémy porovnávali, takže to nebol náhodný výber na základe nepodložených preferencií alebo odhadu, ale naopak – bolo to veľmi racionálne a preverené rozhodnutia.

Aké oblasti ste vo vašom projekte menili či doplňovali?

Okrem vyššie uvedených problémov sme riešili napríklad správne umiestnenie divákov, dispozičné riešenie šatní alebo dizajn objektu. Ďalej bolo treba tiež doplniť vhodnú vzduchotechniku ​​a ďalšie TZB.

Vaša úloha nekončila len návrhom projektu, ale pomáhali ste investorovi aj pri výberovom konaní …

Kľúčovú úlohu sme v tejto záležitosti nehrali, skôr sme upozorňovali na hlavné ťažkosti a problémy výberového konania. Ostatne o procese výberu vhodného dodávateľa sa zmieňujem aj v Desatore investora športovej haly.

Aké skúsenosti ste si odniesol s konštrukciami LLENTAB pri realizácii tejto športovej haly?

Určite a jednoznačne platí, že oceľové konštrukcie majú u športových hál svoj zmysel. Prednosťou systému oceľových konštrukcií LLENTAB je predovšetkým všestrannosť a kvalita celého systému. Narazili sme na niekoľko konštrukčných detailov v oblasti hydroizolácie alebo vonkajšieho dizajnu, ktoré bolo potrebné vyriešiť či upraviť, ale aj to sa vďaka spolupráci všetkých strán úspešne podarilo.

Ak by ste mal spomenúť hlavné prednosti?

Okrem ceny a rýchlosti k nim určite patrí riešenie strešnej konštrukcie s dierovanými trapézovými plechmi, ktoré zjednodušilo akustické opatrenia a ušetrilo investorovi pomerne veľké peniaze. Síce sme to robili bez podrobných výpočtov a vychádzali sme len zo skúseností spoločnosti LLENTAB, ale tie pozitívne sa aj tu prejavili. Pre športoviská je akustika dôležitý faktor a použitý systém tu ponúkol atraktívne riešenie.

Môžete na záver zhrnúť celkové skúsenosti?

Celá stavba dopadla dobre a k spokojnosti investora, a to je dôležité. Samozrejme každá stavba je iná, ale aj napriek časovému tlaku bola stavba zrealizovaná v podobe, akú investor potreboval a hlavne za peniaze, ktoré dokázal na dielo zaistiť. Pokúsil som sa na záver načrtnúť niekoľko zásad, ktoré by nielen investorom športových stavieb mohli pomôcť k spokojnosti s dielom.

Ing. arch. Vít Dušek