V júni sme dokončili sklad strojárskych výrobkov pre spoločnosť Prokeš & Co.SK z Oravskej Jasenice, ktorá dodáva hlavne automobilovému priemyslu výrobky zo surového kaučuku.

SK0274 – PROKES & Co.SK (sklad strojárskych výrobkov, dokončený 19. júna 2018)

Nový sklad strojárskych výrobkov pre spoločnosť Prokeš & Co.SK, s.r.o. z Oravskej Jasenice sme začali stavať v apríli 2018 a v júni už je hala hotová. Firma Prokeš & Co.SK, s.r.o. sa už od roku 1990 venuje výrobe výrobkov zo surového kaučuku prevažne pre automobilový priemysel, v jej výrobnom programe sú brzdové diely, membrány, tesnenia, priechodky a ďalšie výrobky z oboru gumárenskej výroby. Nová skladová hala, ktorú LLENTAB Slovakia postavil v Oravskej Jasenici, má rozmery 6 x 40,5 m (šírka x dĺžka) a svetlú výšku 4,4 m. Pultová streche má sklon 7°. Strešný plášť a opláštenie stien tvoria sendvičové panely KINGSPAN – na streche KINGSPAN KS 1000 RW 100 IPN so 100 mm PUR izoláciou, na stenách haly potom KINGSPAN KS 1000 FH 150 MLA s tepelnou izoláciou 150 mm z minerálnej vlny. Hala je osadená sekčnými vrátami s pohonom 2 000 x 3 000 mm (jedny na jednej z kratších strán haly), dverami 1 000 x 2 100 mm (tiež 1 ks na opačnej kratšej strane objektu) a svetlo do interiéru privádza 5 okien o veľkosti 1 700 x 1 000 mm. Požiarna odolnosť opláštenia stien je  EI30 / EW30 DP1 a R30 u obvodových stĺpov.

strojárskych výrobkov pre spoločnosť Prokeš & Co.SK z Oravskej Jasenice