Dokončené stavby júl 2017: Skladová hala v Stupave, medziposchodie oceľovej haly v Čadci

Bez ohľadu na letné prázdniny boli nové oceľové haly LLENTAB dokončené aj v mesiaci júli. V Stupave sme napríklad postavili novú skladovú halu, dodávali sme tiež materiál pre montáž vstavaného medziposchodia oceľovej haly v Čadci.

SK 0231 CEVASERVIS – skladová hala

Skladová hala v Stupave, montovaná skladová hala, skladové haly cennaNová hala v Stupave pre spoločnosť CEVASERVIS, a.s. má rozmery 20 x 42 metrov (šírka x dĺžka) a jej svetlá výška sú 4 metre. Konštrukciu S7HR so 7° sedlovou strechou tvorí u strešného plášťa obojstranne pozinkovaný oceľový trapézový plech TP 46-0,63 mm, izolačnú vrstvu strešného plášťa 200 mm minerálnej vlny. Na vonkajšie opláštenie použil LLENTAB vodorovne kladený sendvičový panel MW 150 so 150 mm minerálnej vlny ako tepelnej izolácie. Vo vonkajšom plášti je umiestnených 5 vrát o rozmeroch stavebných otvorov 3000×3300 mm (2x) a 2800×3300 mm (3x). Prístup pre osoby zaisťuje sedem dverí, svetla do haly púšťa dvadsať okien rôznych veľkostí. Nosná konštrukcia strechy a obvodové stĺpy majú požiarnu odolnosť R 30, strešný plášť EI 30 a opláštenie stien EI 30 a EW 30 DPI.

SK 0241 MARTIFER Slovakia – materiál pre montáž vstavaného medziposchodia v oceľovej hale

Investorom bola spoločnosť MARTIFER Slovakia s.r.o. z Bratislavy. Hala konštrukcie S3HR v Čadci má plochu 50 x 74 metrov a jej svetlá výška je 7,1 m. Predmetom diela bolo vstavané medziposchodie o šírke 10,2 m a dĺžke 25,5 m (celková plocha 249 m2), výška dolnej úrovne konštrukcie stropu bola 3,05 metru, hornej úrovne 3,65 m. Úžitková nosnosť nového medziposchodia je 250 kg/m2. Investor si montáž zabezpečil svojpomocne. Súčasťou dodávky boli okrem konštrukčných materiálov a spojovacích prvkov aj kotevné platne a kotevné bloky pre kotvenie do novo realizovaných pätiek, statický výpočet oceľovej montovanej konštrukcie haly a kompletná výrobná a montážna dokumentácia.

2. augusta 2017|
Go to Top