Spoločnosť MATRIX a. s. bola založená ako drevárska spoločnosť so zameraním na stolárstvo, drevovýrobu, lesníctvo, ťažbu a spracovanie dreva a iných surovín. Tieto činnosti sa sústredili v divízii WOOD. Postupom času sa predmet podnikania rozšíril o aktivity v automobilovom priemysle – divíziu AUTOMOTIVE, ktorá je dodávateľom nástrojov, brúsnych a lepiacich materiálov. Na túto činnosť nadviazala divízia AUTOCENTRUM – predaj osobných automobilov ŠKODA – a divízia WINDOWS – výroba plastových, drevených a hliníkových okien a dverí.

Tu sa však činnosť spoločnosti ani zďaleka nekončí. Pre stolárov, stavbárov, záhradkárov a domácich majstrov prevádzkuje spoločnosť pätnásť špecializovaných drevárskych centier (DŘEVOCENTRUM CZ, a. s.), v ktorých nájdu všetko, čo potrebujú pre svoju prácu alebo koníčky – široký sortiment stavebného a stolárskeho reziva, hobľovaného dreva, materiálu na výrobu terás, farieb alebo dverí. Veľkou výzvou pre spoločnosť MATRIX a. s. bola kompletná rekonštrukcia hotela Studánka na úpätí Orlických hôr, kde si ročne užijú pohodlie a nadštandardné vybavenie hotela tisíce hostí. Ďalšou cennou aktivitou je vlastné poľovnícke združenie, ktoré spravuje tri poľovné revíry. Spomínaná píla Matrix WOOD, ktorá sa nachádza v Třebešove, vyrába všetko, čo zákazníci, ktorí nakupujú výrobky z dreva, môžu potrebovať – od hobľovaných dosiek cez hranoly, stavebné a stolárske drevo až po maliarske lišty.

A práve tu bola v roku 2017 postavená oceľová hala LLENTAB, ktorá je niečím odlišná od ostatných, ktoré LLENTAB postavil pre MATRIX. Ide o projekt CZ0858 MATRIX Píla, v ktorom sa nachádza úplne nová technológia rezania guľatiny. Na optimalizáciu konštrukčného riešenia spoločnosť LLENTAB navrhla a dodala hybridnú primárnu konštrukciu vo forme kombinácie stĺpov z valcovanej ocele a priehradových väzníkov z pozinkovaných profilov LLENTAB.

Finančný riaditeľ MATRIX a. s. Ing. Jakub Kaloč je súčasťou vedenia spoločnosti od roku 2005, takže si veľmi dobre pamätá začiatky spolupráce so spoločnosťou LLENTAB. Zaujímalo nás, ako sa skupine darí v súčasnosti, ako sa rozvíja areál v Třebešove a aké sú plány do budúcnosti.

Skupina MATRIX a. s. oslavuje 30 rokov od svojho založenia. Keď sa pozriete späť, osobne pravdepodobne vidíte veľa práce. Ako vnímate súčasnú pozíciu spoločnosti?

Ing. Jakub Kaloč: S prihliadnutím na súčasné udalosti sa nám darí veľmi dobre. Samozrejme, niektoré činnosti boli ovplyvnené rôznymi obmedzeniami zo strany vlády, ale vždy sme sa snažili v rámci skupiny pomôcť jeden druhému a nájsť najlepšie riešenie pre danú situáciu. Teraz, keď sme svedkami uvoľnenia, vidíme, že trh sa zotavuje a vidíme pozitívnu budúcnosť.

Do ktorých činností a oblastí plánujete investovať v nasledujúcich rokoch?

Ing. Jakub Kaloč: Jedným z nových projektov je MATRIX House, v rámci ktorého chceme širokej verejnosti ponúknuť vlastný konštrukčný systém pre drevené domy. Budeme ho vyrábať výlučne z ekologických a biomateriálov a túto výhodu budeme pri komunikácii klásť do popredia. Preto pri výrobe našich domov nepoužívame žiadny formaldehyd, lepidlá ani iné materiály obsahujúce škodlivé prchavé látky. Tým sa odlišujeme od našich konkurentov, ktorí síce ponúkajú drevené stavby, ale používajú prvky, ktoré obsahujú prchavé látky. Naše riešenie je, samozrejme, náročné, keďže aj pri tomto maximálne ohľaduplnom prístupe chceme v plnej miere splniť všetky požiadavky na statiku, energetickú hospodárnosť, akustiku, požiarnu odolnosť a ďalšie parametre modernej drevenej stavby. Teraz sme však v štádiu, keď je náš cieľ na dohľad a čoskoro prídeme na trh s naším konštrukčným systémom. Základom budú štandardné projekty, ale budeme sa snažiť o maximálnu individualizáciu projektu. Pri výrobe budeme spolupracovať s projektantom investora, resp. jeho architektmi a podľa zadania vypracujeme realizačný projekt a vyrobíme potrebné konštrukčné panely. Formu realizácie ešte zvažujeme, v prvej fáze nebudeme voliť spôsob vlastných montážnych firiem, ale využijeme realizačné firmy, ktoré zaškolíme a ktoré budú počas výstavby používať naše panely MATRIX House.

Takže po neustálej expanzii v posledných rokoch už nevstupujete do nových oblastí a sústreďujete sa na tie, v ktorých ste si už vybudovali meno?

Ing. Jakub Kaloč: Našou víziou je, že už nechceme rozširovať naše aktivity a vstupovať do nových odvetví, ale chceme kvalitatívne rozvíjať tie existujúce. V praxi to znamená zvýšiť počet pobočiek, digitalizovať ich alebo, ako v prípade dreva, uzavrieť a skompletizovať výrobný reťazec tak, aby sme neboli len spracovateľom, ale aj konečným dodávateľom.

Píla v Třebešove, ktorú ste začali stavať v roku 2014 a ktorá začala skúšobnú prevádzku na jeseň 2017, je jedným z najmodernejších závodov svojho druhu v Európe. Mohli by ste našim čitateľom priblížiť, o čom je reč?

Ing. Jakub Kaloč: Píla je projekt v hodnote štvrť miliardy korún a reaguje na potreby modernej doby. Spĺňa požiadavky priemyslu generácie 4.0, t. j. požiadavky na čo najväčšiu automatizáciu výroby. Ide o komplexné centrum na spracovanie dreva, ktoré je vysoko robotizované a digitalizované. Má minimálne požiadavky na ľudskú obsluhu. Jeho súčasťou je aj nové sušiace centrum a linka na výrobu hranolov KVH a BSH vrátane impregnačných staníc. Píla nám umožnila výrazne zvýšiť výrobnú kapacitu, produktivitu práce a flexibilitu spracovanej guľatiny a výsledného reziva. Zvýšil sa aj sortiment spracovávaných drevín. Píla spracováva najmä smrekovec a dub, ale aj borovicu, smrek, duglasku, buk a iné druhy. Kapacita píly sa pohybuje približne od 30 do 35 tisíc m3 guľatiny ročne.

Spolupráca medzi vašou spoločnosťou a spoločnosťou LLENTAB trvá už niekoľko rokov, počas ktorých bolo v Třebešove postavených niekoľko budov. Ako sa táto spolupráca zrodila a ako ju hodnotíte teraz?

Ing. Jakub Kaloč: Vo všeobecnosti hodnotím spoluprácu veľmi dobre, od technického riešenia stavby až po samotnú realizáciu. Oceňujem predovšetkým variabilitu konštrukčného riešenia a rýchlosť výstavby. Som tiež spokojný napríklad s tým, že LLENTAB bol vždy schopný pružne reagovať na dodatočné požiadavky. Deväť dokončených projektov je dôkazom našej spokojnosti a ďalšie sa pripravujú.

Viac informácií o halách pre Matrix z pohľadu externého projektanta nájdete tu.

p. Kaloč - investor haly LLENTAB

Ing. Jakub Kaloč, finančný riaditeľ spoločnosti MATRIX a. s.

matrix hala pilnice

CZ0858 Matrix píla

Čestmír Staňura

Spoločnosť MATRIX je jedným z našich dlhoročných a významných zákazníkov. Povedal by som, že základom tejto úspešnej spolupráce je vzájomná dôvera, rešpekt a dodržiavanie všetkých dohôd, bez ktorých by sa projekty nikdy nemohli realizovať. V tomto prípade sa všetko spojilo a spolupráca medzi nami, investorom a generálnym projektantom funguje na týchto princípoch.

Mgr. Čestmír Staňura, obchodný zástupca LLENTAB
areál společnosti Matrix - haly LLENTAB