Skladovaciu halu CZ0950 s prístreškom realizovala spoločnosť LLENTAB v októbri 2020 v Plzni. Objednávateľom a investorom bola spoločnosť ZDP – DŘEVOPRODEJ, s. r. o. Išlo o opakovaný projekt, pri ktorom sa použil osvedčený a predtým testovaný hybridný konštrukčný systém. Podobný bol použitý v roku 2018 v skladovej hale v Lipníku nad Bečvou (projekt č. CZ1041).

Investor aj projektanti sú s dodaným riešením spokojní, preto sa funkčné riešenie s oceľovou konštrukciou LLENTAB kotvenou do železobetónových stĺpov použilo aj v Plzni. Toto optimalizované riešenie sa v halách DŘEVO TRUST nepoužíva univerzálne. LLENTAB pre nich stavia aj ďalšie haly, ktoré sú kompletne vyrobené z vlastných oceľových konštrukcií.

Špecifikom hál v Lipníku a Plzni bol automatický zakladačový systém a usporiadanie regálov v hale. Tomu sa museli prispôsobiť obe haly – v osovej vzdialenosti vrátane vnútorných stĺpov. Rozmery železobetónových stĺpov boli ovplyvnené vysokým tlakom na priestor pre zakladačový systém a vzhľadom na veľkosť haly boli vypočítané veľmi presne. Sklad funguje ako „protipožiarna ohrada“ so stenami s vysokou požiarnou odolnosťou (EW45), cez ktorú v prípade požiaru po 15 minútach prepadne strecha s normálnou odolnosťou (R15).

V prípade strechy bolo potrebné splniť niektoré podmienky, ako napríklad inštalovať systémy na odvod dymu a tepla atď., ale inak nebolo potrebné chrániť ju pred požiarom dlhšie ako 15 minút. Na druhej strane, obvodové steny musia zostať stáť ďalších 30 minút. Pri plzenskej hale sa využili skúsenosti z haly v Lipníku nad Bečvou. Z tohto pohľadu bola plzenská hala dokončená v minulom roku jednoduchším projektom. Náročná bola poloha haly v Plzni. Stojí na svahovitom pozemku a vzhľadom na svoju veľkosť a regálový systém je veľmi vyťažená, preto bolo zriadenie stavby na tomto mieste trochu komplikovanejšie. Aj to sa však podarilo úspešne vyriešiť v spolupráci s externými projektantmi a dodávateľmi spodnej stavby.

LLENTAB hala

CZ1041 DŘEVO TRUST Lipník nad Bečvou (skladová hala)
automatický zakladačový systém
Dušan Bernaťák

„Železobetónové stĺpy v plzenskej hale umožnili kompaktnejšie usporiadanie regálov, automatický zakladačový systém a komunikačné chodby. Aj vzhľadom na požadovanú výšku viac ako 12 m bolo toto riešenie efektívnejšie a bolo jednoduchšie zabezpečiť požadovanú požiarnu odolnosť. Práve v týchto prípadoch majú železobetónové stĺpy vo zvislých konštrukciách svoje výhody a opodstatnenie. Na druhej strane, pri veľkých rozpätiach nie je použitie masívnych železobetónových nosníkov efektívnym riešením, pretože ich preprava a montáž je veľmi komplikovaná a náročná vo všetkých smeroch. V týchto prípadoch sa naplno prejavujú výhody oceľových konštrukcií LLENTAB, ktoré sú ľahké a dajú sa montovať na mieste.“

Ing. Michal Přibyl, projektant spoločnosti LLENTAB
LLENTAB hala

CZ0950 DŘEVO TRUST PLZEŇ (skladová hala)
hybridná primárna konštrukcia s použitím železobetónových stĺpov, priehradových väzníkov a väzníkov LLENTAB

Nová hala v Plzni má pôdorys 49,4/42,4 x 91,3 m (šírka x dĺžka), svetlá výška vrátane prístrešku je 11,3/10,7/6 m. Sedlová strecha má sklon 4°, strešný plášť z pozinkovaného oceľového trapézového plechu je nezateplený. Stenový plášť LLENTAB, typ 7 pozostáva z horizontálne uložených minerálnych sendvičových panelov. Dymová clona v hale je taktiež vyrobená zo sendvičových panelov.

Nosná konštrukcia je ukotvená do železobetónových stĺpov. V jednej z osí sú železobetónové stĺpy prispôsobené konštrukcii technologickej plošiny na úrovni 3,9 – 4,3 m od podlahy. Kotvenie plošiny pre technológie sa vykonáva na oceľovej kotviacej doske umiestnenej v oblasti bočnej steny stĺpa. Skladová hala má zvýšenú požiarnu odolnosť – strešná konštrukcia má triedu odolnosti R15, centrálne stĺpy E30 a obvodové stĺpy R45. Stenový plášť má triedu požiarnej odolnosti EW45, dymová clona má triedu REI 30.