Technologické centrum zamerané na elektromobilitu (eTC) bolo otvorené v máji 2020 a vzniklo v jednej z hál mladoboleslavského závodu ŠKODA AUTO v spolupráci s niekoľkými výrobnými útvarmi. Tie ho využívajú na tréningy a školenia elektromobility, ako laboratórium na analýzy batériových systémov, ale aj na testovanie kvality vyrobených batérií a vozidiel. Spoločnosť LLENTAB sa na jeho výstavbe podieľala dodávkou a montážou vstavby v existujúcej budove. Samotná realizácia prebiehala počas júna a júla 2019, a to za plnej výrobnej prevádzky v mladoboleslavskej automobilke.

Viacpodlažná vstavba má pôdorysné rozmery 21,6 x 46,4 m a celkovú výšku 10 m. Nosná konštrukcia je kĺbovo kotvená, prvky oceľovej konštrukcie, stĺpov, stropníc a zavetrenia sú vyrobené z pozinkovanej ocele, prvky oceľovej konštrukcie prievlakov, pätových dosiek a spojovacích prvkov sú vyrobené z ocele s náterovým systémom do prostredia C3.

Bežné trapézové poschodie LLENTAB sa skladá zo systému oceľových pozinkovaných stropníc a prievlakov, na ktorých je položený nosný trapézový plech. V prípade tejto vstavby v tréningovom centre ŠKODA AUTO boli štandardne používané oceľové pozinkované prievlaky LLENTAB nahradené oceľovými „H“ profilmi. Do oceľového pozinkovaného trapézového plechu bola potom vyliata betónová roznášacia vrstva, ktorá bola pri hornom povrchu konštrukčne vystužená kari sieťami.

Na betónovej vrstve je následne vytvorená finálna skladba podlahy so sadrovláknitými doskami a kobercom, pričom na spodnej strane poschodia je inštalovaný požiarne odolný sadrokartónový podhľad. Dodávateľom nového tréningového centra automobilky ŠKODA AUTO bola spoločnosť Promus Katowice – organizačná zložka so sídlom v Kosmonosoch a projekčná kancelária spoločnosti S-projekt plus, a. s., ktorá so spoločnosťou ŠKODA AUTO nespolupracovala zďaleka prvýkrát.

Otázky pre Ing. Jaromíra Kudláka, S-projekt plus, a. s.

Aká je história spolupráce vašej projekčnej kancelárie so spoločnosťou ŠKODA AUTO?

Naša spolupráca so spoločnosťou ŠKODA AUTO sa začala už v roku 1999, keď sme začali pripravovať projektovú dokumentáciu na výstavbu haly na výrobu motorov a prevodoviek v Mladej Boleslavi. Odvtedy sa priebežne podieľame na spracovaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie na výstavbu nových aj rekonštruovaných objektov automobilky. Významnou skúsenosťou pre našu spoločnosť bola tiež príprava projektu na výstavbu koncernového závodu v Indii.

Oceľové haly LLENTAB - Vstavba v tréningovom centre ŠKODA AUTO
„Hala bola v čase prípravy projektu v plnej prevádzke, a projektanti preto pre vstavbu poschodia v existujúcej hale navrhli systém oceľových konštrukcií LLENTAB. Dôvodom na voľbu tohto konštrukčného systému boli jeho vlastnosti – ľahkosť, jednoduchá manipulácia a takmer bezprašná montáž. Výstavba prebiehala za prevádzky, takže absencia zvárania, prachu a ťažkej techniky pre nás bola kľúčová. Celá realizácia bola náročná na riešenie radu detailov, ale samotný konštrukčný systém bol veľmi rýchlo hotový a my sme mohli pokračovať v dokončení tréningového centra.“
Jakub Brdička, oddelenie plánovania nevýrobných oblastí spoločnosti ŠKODA AUTO

Jedným z vami realizovaných projektov pre spoločnosť ŠKODA AUTO bola aj vstavba v jednej z hál v Mladej Boleslavi. Aké bolo zadanie a aké varianty ste zvažovali?

Najnovšia vstavba v hale sa budovala za účelom bezproblémového zavedenia nových technológií. Bolo potrebné vytvoriť priestor školiaceho centra, analytického pracoviska a kancelárií, ktoré budú slúžiť nábehu výroby týchto nových technológií. Kombinácia rôzneho využitia a skutočnosť, že bolo potrebné objekt vybudovať vnútri haly, kde nesmela byť prerušená výroba, v podstate vylúčila výstavbu klasickou murovanou technológiou. Ani montáž z prefabrikovaných železobetónových dielcov nebola z dôvodu obmedzenej manipulácie pod existujúcimi konštrukciami haly príliš vhodná. Preto naše riešenie smerovalo k oceľovým profilom a využitie tenkostenných profilov s vyššou únosnosťou nám umožnilo väčšiu kreativitu pri návrhu dispozície.

Oceľové haly LLENTAB - Vstavba v tréningovom centre ŠKODA AUTO

Ako ste sa dozvedeli o možnostiach systému oceľových profilov LLENTAB a aké sú vaše skúsenosti s dodaným konštrukčným riešením?

Pri úvahách nad nosným systémom vstavby vyšiel časopis Stavebnictví, ktorého prílohou bola publikácia o oceľových halách s ukážkami využitia oceľových profilov LLENTAB. Preto sme kontaktovali technickú podporu spoločnosti a preverili možnosti spolupráce pri návrhu vstavby. Využitie týchto profilov nám umožnilo riešiť nosnú konštrukciu s väčšími rozponmi pri zachovaní prijateľnej výšky vodorovných prvkov. Práve výškové usporiadanie viacposchodovej vstavby bolo predmetom podrobnej koordinácie požiadaviek investora (umiestnenie žeriavovej dráhy v 1. NP vstavby) a celkového priestoru na vstavanie, ktorý bol obmedzený existujúcimi väzníkmi haly.

Oceľové haly LLENTAB - Vstavba v tréningovom centre ŠKODA AUTO

S-projekt plus, a. s.

Spoločnosť S-projekt plus, a. s., vznikla 1. januára 1995. Spoločnosť je priamym pokračovateľom viac ako tridsaťročnej tradície Stavoprojekt Zlín v oblasti projektovej činnosti. Spoločnosť zabezpečuje kompletné projekčné činnosti pre široké spektrum stavieb – stavby pre priemysel a logistiku, obchod a služby, kúpeľníctvo a zdravotníctvo, administratívu a stavby pre výchovu a vzdelanie.

CZ1156 ŠKODA VSTAVBA – POROVNANIE SPOTREBY OCELE*

VALCOVANÉ PROFILY

VALCOVANÉ PROFILY

VALCOVANÉ PROFILY

LLENTAB PROFILY

LLENTAB PROFILY

LLENTAB PROFILY

ÚSPORA MATERIÁLU PRI POUŽITÍ LLENTAB PROFILOV

ÚSPORA MATERIÁLU PRI POUŽITÍ LLENTAB PROFILOV

STROPNICE

POČET

DĹŽKA (M)

CELKOVÁ DĹŽKA (M)

PROFIL

KG/M²

CELKOVÁ HMOTNOSŤ (T)

PROFIL

KG/M²

CELKOVÁ HMOTNOSŤ (T)

(T)

(%)

S1 54 5,100 275,400 IPE200 22,4 6,17 C250X3 11,6 3,19 2,97 48%
S2 27 4,650 125,550 IPE200 22,4 2,81 C250X3 11,6 1,46 1,36 48%
S3 27 8,150 220,050 IPE300 42,2 9,29 C360X5 23,7 5,22 4,07 44%
S4 27 4,255 114,885 IPE200 22,4 2,57 C250X3 11,6 1,33 1,24 48%
S5 27 6,185 166,995 IPE270 36,1 6,03 C360X5 23,7 3,96 2,07 34%
S6 27 4,250 114,750 IPE200 22,4 2,57 C250X3 11,6 1,33 1,24 48%
S7 27 8,120 219,240 IPE300 42,2 9,25 C360X5 23,7 5,20 4,06 44%

40,710

38,692

21,684

17,01

44%