Vybrané dokončené haly v decembri 2017

V decembri sme okrem iných dokončili na východnom Slovensku haly pre sklad, expedíciu, výrobu a administratívu pre dodávateľa zdravotníckeho materiálu, v Prešovskom kraji vyrástla výrobná hala pre strojársku firmu. Dve nové haly LLENTAB stoja od decembra v Žiline, garážová hala bude slúžiť firme podnikajúcej v oblasti zberu a spracovania odpadu, do skladovej haly investoval žilinský výrobca obalov z kartonáže, plastu či dreva pre priemyselné balenie. V Nitre sme realizovali administratívno-výrobnú a skladovú halu pre firmu zaoberajúcu sa priemyselnou výrobou umelohmotných fliaš a výrobkov z PET materiálu.

SK 0253 PANEP – (Sklad, expedícia, výroba a administratíva PANEP Medzilaborce, dokončená 12. decembra 2017)

Objednávateľom bola stavebná spoločnosť BETPRES, s.r.o. z Vranova nad Topľou, investorom Panep s.r.o. – prevádzka Medzilaborce. Spoločnosť Panep patrí v súčasnej dobe k najvýznamnejším českým výrobcom gázoviny, operačného krytia a operačných setov. Výrobné priestory a obchodné oddelenia má už viac ako 20 rokov v Českej republike a na Slovensku, od roku 2009 má obchodné oddelenie aj v Poľsku. Na Slovensku dodáva svoje výrobky do 90% nemocníc. V Medzilaborciach vyrástol komplex štyroch vzájomne spojených objektov – skladu, expedície, výroby a administratívy. Llentab dodával a montoval oceľové konštrukcie vrátane doplnkovej oceľovej konštrukcie kotvenia priečok a VZT. Panely na stenové opláštenie dodával a montoval objednávateľ. Sklad je najväčší z objektov – má rozmery 39,3 x 21,4 m a jeho vnútorná výška je 10,5 m. Strešná konštrukcia je S7HR a má sedlovú strechu so sklonom 7°. Strešnú krytinu a spodnú vrstvu strešného plášťa tvorí oceľový pozinkovaný trapézový plech, strecha je izolovaná v podhľade 200 mm fúkanou minerálnou izoláciou. Hala expedície má rozmery 19,8 x 19,7 m a svetlú výšku 4 m. Strecha je pultová a tvoria ju strešné PUR/PIR panely, dodávané objednávateľom, rovnako je strecha riešená aj u objektu výroby. Hala výroby má rozmery 18,4 x 20,9 m a svetlú výšku 3,3 m, hala administratívy má veľkosť 14,4 x 20,4 m, svetlá výška je 3,4 m. Strecha je plochá, strešná konštrukcia počíta s budúcou možnosťou využitia ako vstavaného podlažia s užitočnou nosnosťou 300 kg / m2. Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy a obvodových stĺpov skladovej haly je R60, u stien skladu je EW60.

Dokončené oceľové haly LLENTAB - December 2017 - Sklad, expedícia, výroba a administratíva PANEP Medzilaborce

SK0177 Vallos – (Skladové haly , dokončená 13. decembra 2017)

Objednávateľom a investorom dvoch skladových hál bola spoločnosť VALLOS, s.r.o. zo Žiliny. Spoločnosť sa špecializuje na vývoj a výrobu komplexných obalových riešení na mieru. Poskytuje široké spektrum obalov z kartonáže, plastu či dreva pre priemyselné balenie, predovšetkým pre automobilové, strojárske a elektrotechnické odvetvie. Menšia skladová hala má rozmery 21,9 x 22,8 (dĺžka x šírka) a svetlú výšku 7,8 m, väčšia hala má rozmery 55 x 42,6 m a svetlú výšku 8 m. Strecha je u oboch objektov rovnaká, pultová so sklonom 4°. Strešný plášť tvorí oceľový pozinkovaný trapézový plech, strecha je izolovaná 200 mm vrstvou minerálnej vlny. Opláštenie obvodových stien tvorí zvislo kladený trapézový plech, u stien je izoláciou 150 mm minerálnej vlny. Hala má v stenovom plášti sekčné vráta o veľkosti 4 000 x 3 500 mm (5 ks), prístup pre pracovníkov zaisťujú dvere 1 000 x 2 100 mm (4 ks). Steny sú pevne presvetlené komôrkovým polykarbonátom 45,6 x 1 m (1 ks), 39,6 x 1 m (1 ks) a 50,4 x 1 m (1 ks). Svetlo do interiéru privádzajú okná 3 600 x 1 000 mm (5 ks) a strešné oblúkové svetlíky 33 x 1,76 m (4 ks) a 18 x 1,76 m (2 ks).

SK0177 Vallos – (Skladové haly , dokončená 13. decembra 2017)

SK0252 KADAKO-SK – (Výrobná hala a spojovacie krčky dokončené 20. decembra 2017)

Objednávateľom a investorom výrobnej haly a spojovacích krčkov bola spoločnosť KADAKO-SK, s.r.o. zo Šarišských Sokoloviec v Prešovskom kraji. Firma bola založená v roku 1990 ako firma zameraná na strojársku výrobu, hlavne na obrábanie presných súčiastok a presné opracovanie zvarencov na horizontálnych vyvrtávačkách. Hala má veľkosť 24,8 x 16 m a svetlú výšku 7,3 m. Strecha je sedlová so sklonom 7°, strešnú krytinu haly aj spojovacích krčkov tvoria strešné panely KINGSPAN KS 1000 RW, tieto panely sú horizontálne montované aj na opláštenie stien. Hala je osadená sekčnými vrátami 3 500 x 4 500 mm (2 ks), dverami 1 000 x 2 100 mm (2 ks), na hale a spojovacích krčkoch sú plastové okná rôznych veľkostí (12 ks) – od 1 000 x 750 mm (1 ks), cez 2 000 x 750 mm (1 ks) až po 4 000 x 1 500 mm (10 ks).

SK0252 KADAKO-SK – (Výrobná hala a spojovacie krčky dokončené 20. decembra 2017)

SK0183 Garaze TT 2.etapa – (Garážová hala , dokončená 21. decembra 2017)

Objednávateľom a investorom garážovej haly bola spoločnosť T+T, a.s. zo Žiliny. Tá podniká v oblasti zhodnocovania odpadu výrobou alternatívneho paliva, v odvoze a separovanom zbere odpadu, prevádzkuje zariadenia na zneškodňovanie odpadu skládkovaním, obciam a mestám sa stará o čistenie komunikácií a verejných priestranstiev či o údržbu verejnej zelene.  Garážová hala má rozmery 49,6 x 12 m a svetlú výšku 4,5 m. Strecha je sedlová so sklonom 7°, strešnú krytinu tvorí oceľový trapézový plech, ktorý je použitý aj na opláštenie stien (zvislo kladený). Hala je osadená vrátami 4 000 x 4 000 mm (8 ks), steny sú presvetlené trapézovým laminátom 48,7 x 1 m (1 ks).

 

SK0246 SEZAMA NITRA – (Administratívno-výrobná a skladová hala, dokončené 21. decembra 2017)

Objednávateľom a investorom nových hál bola spoločnosť SEZAMA s.r.o. z Nitry, ktorá sa zaoberá priemyselnou výrobou umelohmotných fliaš a výrobkov z materiálu PET. Produkty firmy plnia obalovú funkciu vo veľkovýrobách v potravinárskom, chemickom, drogistickom priemysle, v poľnohospodárstve a farmácii. Všetky výrobky sú vyrábané na automatických a poloautomatických strojoch technológiou vyfukovania. V Nitre predal LLENTAB investorovi v závere decembra dva objekty – prvý je administratívno-výrobná hala, druhý je skladová hala. Oba objekty na sebe nadväzujú a tvoria jeden celok. Administratívno-výrobná hala má rozmery 36 x 24 m a svetlú výšku 3 m, skladová hala má veľkosť 50 x 24 m a svetlú výšku 5 m. Obidve haly majú sedlovú strechu so sklonom 7°, strešný plášť skladovej haly nie je tepelne izolovaný, u administratívno-výrobnej haly je v skladbe strechy 200 mm fúkaná minerálna vlna. Strešnou krytinou je v oboch prípadoch oceľový pozinkovaný trapézový plech. Rovnaké rozdiely v tepelnej izolácii sú u opláštenia stien – skladová hala nie je tepelne izolovaná, menšia hala má v skladbe 150 mm vrstvu minerálnej vlny. Materiálom opláštenia je trapézový plech. Vo vonkajšom plášti stien skladovej haly sú vráta 4 100 x 4 000 mm (2 ks) a 2 550 x 2 500 mm (1 ks). Prístup pre personál zaisťujú v skladovej hale dvere 1 000 x 2 100 mm (1 ks), v administratívno-výrobnej hale 1 000 x 2 400 mm (1 ks). Skladová hala je presvetlená trapézovým laminátom 4 000 x 1 400 mm (2 ks), doplneným o okno 4 000 x 1 000 mm (1ks), 21 okien rôznych veľkostí presvetľuje administratívno-výrobnú halu. Táto hala má zvýšenú požiarnu odolnosť – o nosnej konštrukcie strechy a obvodových stĺpov je požiarna odolnosť R30, u strešného plášťa EI 30 DP1 a u obvodového plášťa EW 30 / EI 30 DP1.

SK0246 SEZAMA NITRA – (Administratívno-výrobná a skladová hala, dokončené 21. decembra 2017)
8. januára 2018|
Go to Top