V priestoroch haly, ktorá susedila s existujúcim výrobným zázemím spoločnosti FEI Czech Republic v Brne, realizoval LLENTAB v priebehu 2. polroka 2017 pre tohto svetového lídra v oblasti elektrónovej mikroskopie vstavbu piatich rôznych objektov. Tie rozšíria výrobné kapacity firmy a súčasne vytvoria nové administratívne, školiace a sociálne zázemie.

Česko sa stalo veľmocou vo výrobe elektrónových mikroskopov. Trojica výrobných závodov, sídliacich v Brne, mala už v roku 2015 na svedomí cca tretinu svetovej produkcie elektrónových „očí“. A dominancia Česka sa od tej doby ešte zvýšila. V Brne totiž vyrástla zrejme vôbec najväčšia továreň na výrobu elektrónových mikroskopov na svete – spoločnosť FEI Czech Republic do nej investovala 700 miliónov a naďalej tu navyšuje objem svojej produkcie. FEI Czech Republic pôsobí v Brne už od roku 1993. V roku 2016 výrobcu mikroskopov FEI, rovnako ako celú americkú skupinu FEI s jej pobočkami v rade ďalších krajín, kúpila americká spoločnosť Thermo Fisher Scientific, ktorá je celosvetovým lídrom v predaji prístrojov a zariadení do analytických a kontrolných laboratórií. High-end analytické a laboratórne prístroje a zariadenia, softvér, služby, spotrebný materiál a činidlá od spoločnosti Thermo Fisher Scientific pomáhajú používateľom riešiť zložité problémy, s ktorými sa stretávajú pri svojej práci. Hlavnými odberateľmi ich výrobkov vrátane mikroskopov sú svetové univerzity, veľké farmaceutické spoločnosti alebo vývojové centrá kozmického, polovodičového, ťažobného, ​​automobilového či leteckého priemyslu. Spoločnosť Thermo Fisher Scientific súčasne priniesla mnoho rozvojových impulzov pre brnenský závod a jedným z nich je aj nová, práve sa dokončujúce investícia, na ktorej sa významnou mierou podieľala spoločnosť LLENTAB.

Od začiatku sa jednalo o zaujímavé konštrukcie v už hotovej železobetónovej hale. Haly týchto technologických parkov fungujú iba ako škrupina, chrániaca vnútorné prostredie proti poveternosti, a investorom ponúkajú veľký vnútorný priestor ako do plochy, tak do výšky. Vstavby sú potom logickým riešením, pretože sa využije veľká svetlá výška haly a vytvorením ďalších poschodí sa zvýši úžitková plocha. Sú tiež do určitej miery aj nutnosťou, pretože existujúce haly nie sú dimenzované na veľmi často veľké požadované zaťaženie od inštalácií všetkého druhu. Na projekte bolo potrebné koordinovať veľa požiadaviek a úloh. Projekt sa vyvíjal v mnohých ohľadoch za pochodu. Dlhá diskusia sa viedla predovšetkým ohľadom požiadaviek na úžitkové zaťaženie, na ktoré boli konštrukcie dimenzované. Bolo potrebné stanoviť úžitkové zaťaženie tak, aby zároveň bolo dostatočné, ale na druhú stranu aby sa zbytočne nezvyšovala cena konštrukcií a základov. Oceľové konštrukcie objektov LL 01 a LL 05 vytvorili ľahké, ale zároveň veľmi únosné, rozľahlé zastropovanie výrobných priestorov s možnosťou zavesenia všetkých potrebných inštalácií. Konštrukcie LL 02, LL 03 a LL 04 podopierajú poschodia s veľkým úžitkovým zaťažením, ktoré umožňujú na poschodia osadiť bez problémov veľké stroje a technológie. Systém LLENTAB, ktorý je podobný stavebnici, je pre podobné vstavby vhodný svojou variabilitou, ľahkosťou a rýchlosťou výstavby.

Ing. Michal Přibyl, projektant LLENTABIng. Michal Přibyl, projektant LLENTAB

Päť nových vstavieb, využívajúcich konštrukciu LLENTAB, je súčasťou významného rozšírenia už zmieňovaného brnenského výrobného centra. Celý proces dodávky je rozdelený do dvoch fáz, v tej prvej sa dokončili výrobné priestory (objekty LL 01 a LL 05), sociálne a technické zázemie (LL 02 a LL 03) a začala sa realizovať dvojposchodová vstavba pre administratívne a školiace centrum (LL 04 ). Investor mal veľké obavy z použitia klasických vozidiel s dieselovými motormi, ktorých emisie by mohli znečistiť prostredie ako založenej haly, tak aj susednej haly, kde nepretržite prebiehala výroba elektrónových mikroskopov, ktorá je extrémne náročná na dokonalú čistotu. Stabilita oceľových konštrukcií nových objektov musela byť dimenzovaná na inštaláciu masívnych rozvodov vody, energie a vzduchotechniky. To všetko samozrejme ovplyvnilo náročnosť ako prípravy projektu, tak aj samotnú realizáciu.

Celá realizácia bola zložitá nielen rozsahom, ale aj kvalitatívne. Po celú dobu sa upravovali projekty a vznikali dodatočné práce, čo kládlo extrémne nároky na súčinnosť projektantov investora a našich pracovníkov projekcie, výrobu konštrukcií LLENTAB a v neposlednom rade na montážnej tímy. Obavy sme mali aj z otrasov, ktoré vznikajú pri montáži oceľovej konštrukcie a ktoré by mohli negatívne ovplyvniť susednú výrobu investora. I to sa ale nakoniec všetko vyriešilo a dnes je väčšina celej zákazky úspešne dokončená. Zostáva len inštalovať podhľady vo výrobných priestoroch a dokončiť práce na prvej etape výstavby administratívneho a školiaceho centra. Všetko by sme mali finálne odovzdať v priebehu decembra 2017. Musím vyzdvihnúť prístup investora, ktorý vedomý si náročnosti celej zákazky, pristupoval k celému projektu veľmi zodpovedne a konštruktívne, čím nám umožnil efektívne zrealizovať celý projekt k všestrannej spokojnosti.
Ing. Petr Kapečka, Technik stavby z brnenského zastúpenia LLENTABIng. Petr Kapečka, technik stavby z brněnského zastoupení LLENTAB
Objekt LL 01, výroba a koridory pre rozvody vody, elektrickej energie a vzduchotechniky

Objekt LL 01,

v ktorom bude umiestnená výroba a koridory pre rozvody vody, elektrickej energie a vzduchotechniky, má šírku 108 m a dĺžku 48 m. Vnútorná svetlá výška je 4,25 m. Pre vstavbu bola použitá konštrukcia HHR8, teda hala s horizontálnou strechou, horizontálnym dolným pásom a ôsmimi vnútornými stĺpmi, zostavenými z dvoch C-profilov. Stĺpy sú umiestnené v rastri 12×12 m a kotvené v oboch smeroch kĺbovo. Väzníky sú po 6 m a každý druhý je osadený na pozdĺžne prievlaky. Väzníky spolu s prievlakmi potom tvoria priestorovú priehradovú konštrukciu. Stabilita v oboch smeroch je zaistená bez použitia stužidiel. Celkové úžitkové zaťaženie vstavby činí 170 kg/m2. Okrem tohto zaťaženia je na konštrukcii podvesených niekoľko kladkostrojov nosnosti 500 kg a jeden energokoridor (viac rozvodov koncentrovaných do jednej línie) so zaťažením 700 kg/m2.

Objekt LL 02, na prízemí sociálne zázemie pre pracovníkov vo výrobe a na poschodí strojovňa vzduchotechniky

Objekt LL 02,

v ktorom bude na prízemí sociálne zázemie pre pracovníkov vo výrobe a na poschodí strojovňa vzduchotechniky, má dĺžku 68,1 m a šírku 6 m. Vnútorná svetlá výška je 3,7 m. Rámy sú po 6 m. Je použitá konštrukcia typu HHR1. Na priehradové konštrukcie rámov je uložená nosná železobetónová doska, vyliata do strateného debnenia z trapézového plechu. Stabilita a tuhosť je zaistená stužidlami. Doska tvorí podlahu strojovne. Úžitkové zaťaženie podlahy strojovne je 500 kg/m2.

Objekt LL 03 s technickým zázemím

Objekt LL 03

Objekt LL 03 s technickým zázemím má rozmery 10,3 m x 14 m (dĺžka a šírka) a svetlú výšku 5,3 m. Oceľová konštrukcia je typu HHR2. Konštrukcia je podobná ako v LL 02, len s rozdielom, že tu nie sú pre prievlaky použité priehradové konštrukcie. Železobetónová doska tu tvorí opäť poschodie s úžitkovým zaťažením 500 kg/m2.

Dvojposchodová vstavba LL 04

Dvojposchodová vstavba LL 04 bude po dokončení administratívnym a školiacim zázemím a má dĺžku 73,3 m a šírku 11,9 m, podlaha 2.NP je vo výške 4 m, podlaha 3.NP vo výške 8 m. Konštrukcie tvoria nosné poschodie a celá vstavba sa realizuje v dvoch etapách. Väčšina oboch poschodí je dimenzovaná na úžitkové zaťaženie 250 kg/m2 plus zaťaženie priečkami. Polovica druhého poschodia je dimenzovaná na zvýšené úžitkové zaťaženie 500 kg/m2. Pre poschodie s väčším úžitkovým zaťažením je použitá opäť nosná železobetónová doska, pre poschodie s nižšom zaťažením systém so stropnicami a s nosným trapézovým plechom. Stabilita v oboch smeroch je zaistená stužidlami.

Objekt LL 05, kde bude ďalšia výrobná linka

Objekt LL 05,

kde bude ďalšia výrobná linka, má dĺžku 24 m a šírku 60,4 m, vnútorná výška je 4,25 m. Konštrukcia je systémovo i zaťažením totožná ako pri objekte LL 01. Oba objekty na seba dokonca priamo nadväzujú a sú staticky závislé. Nosné konštrukcie všetkých piatich objektov sú kotvené kĺbovým uložením, prvky oceľových konštrukcii sú vyrobené z pozinkovanej ocele. Pre vnútorné prostredie existujúcej haly, kde sa realizujú vstavby, sa uvažuje stupeň korozívne agresivity C2, pre vnútorné prostredie vstavieb sa môže uvažovať dokonca C1.

Vo firme LLENTAB sme našli vysoko profesionálneho partnera, ktorý nám bol a je nesmiernou oporou v tomto náročnom projekte. Projekt sa od samého začiatku nerodil ľahko. Mali sme síce k dispozícii halu s cca. 12000 m2 plochy, ale hala bola navrhnutá ako skladová a nie výrobná. Nebolo možné využiť akýmkoľvek spôsobom železobetónový skelet haly, nakoľko bol nadimenzovaný tak, že ďalšie zaťaženie by neuniesol. Drátkobetónová podlaha haly bola tenká a nebolo možné na ňu vyvodiť väčšie sústredené tlaky. Požiadavka našej výroby na raster stĺpov bola kategorická a raster nesmel byť menší ako 12 m, čo je pomerne veľká vzdialenosť – vzhľadom na nutnosť umiestnenia rôznej technológie nad vstavbou čistých priestorov, ktoré sú nutné pre výrobu mikroskopov resp. iných výrobkov, ktoré sa budú vyrábať v nových výrobných priestoroch. Skúmali sme rôzne nosné systémy od rôznych výrobcov, až sme narazili na výrobný program spoločnosti LLENTAB, ktorý nás zaujal a videl sa nám veľmi vhodný pre náš projekt. Bolo treba vyriešiť ešte jeden problém – ako preniesť pomerne veľké stĺpové tlaky do podložia. Tu sme objavili technológiu tryskovej injektáže a oslovili jedného z lídrov v tejto oblasti – spoločnosť Soletanche. Pod každým zo 144 stĺpov sme urobili jadrové vrty priemeru 15cm, čo minimálne narušilo existujúcu podlahu, a cez tieto otvory sa previedla trysková injektáž, ktorá spevnila podložie tak, aby prenieslo zaťaženie, vyvodzujúce oceľovými stĺpmi. Už v tejto fáze prebiehala veľmi intenzívna spolupráca s technikmi firmy LLENTAB, ktorí promptne dodávali potrebné výpočty a údaje, aby sa spodná stavba realizovala bez zbytočných zdržaní. Samotný nosný systém od spoločnosti LLENTAB bol ušitý presne na mieru a podľa našich požiadaviek. Priehradové prvky boli najvhodnejším nosným systémom pre 12 m požadované rozpätia konštrukcie. Nakoľko jednotlivé prvky priehradových nosníkov a stĺpov sú tenkostenné, za studena ohýbané, z vysokokvalitnej ocele, sú aj veľmi ľahké – a presne to sme potrebovali. Navyše, celá konštrukcia je pozinkovaná, čo je taktiež z hľadiska čistoty nášho výrobného priestoru dôležité. Obdivovali sme statikov firmy LLENTAB, ktorí majú metodiku na výpočet tenkostenných konštrukcií a ovládajú špecifiká takto navrhovaných konštrukcií. Nebolo divu, že spoločnosť LLENTAB s prehľadom vyhrala výberové konanie, ktorého sa zúčastnilo niekoľko firiem.  Chcem im touto cestou, v mene celého brnenského – a nielen investičného – tímu, poďakovať.

Ing. Jaroslav Duda, Senior Facility Manager ve společnosti Thermo Fisher Scientific Brno
Montované oceľové haly LLENTAB
Montované oceľové haly LLENTAB
Montované oceľové haly LLENTAB